• גודל פונט
 • גוונים וקונטרסט

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות 2016

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות 2016

רחוב יערה  7, ת.ד. 123 שדרות. מיקוד 87110
טלפון: 08-6614020 

פקס: 08-6614030
דוא"ל :Office@sderotec.co.il


החברה הכלכלית לפיתוח שדרות נוסדה בשנת 1999 כתאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית שדרות.
החברה הכלכלית הינה הזרוע הכלכלית של עיריית שדרות ומשמשת כתובת לייזום, פיתוח, ביצוע, ניהול ופיקוח על פרויקטים רבים ומגוונים בתחומי העיר.

החברה פועלת באמצעות דירקטוריון עצמאי.
יו"ר הדירקטוריון: מר אלון דוידי,ראש העיר
מנכ"ל החברה: קוזניץ אמנון

תחומי פעולותיה העיקריות של החברה:

 • ביצוע פיתוח תשתיות "שכונת המוזיקה" באופן עצמאי עבור הרשות.
 • ניהול והפעלת השוק העירוני באמצעות זכיין.
 • הפעלת בריכת השחייה וסיום הצטיידות חדר הכושר (קאנטרי קלאב - 2016).
 • ניהול ושיווק פרסום ברחבי העיר, באמצעות מגוון של שלטי חוצות.
 • תכנון, ביצוע והקמת גינות ופארקים ברחבי העיר (פארק הילדים, בורוכוב, שבזי וכד').
 • תכנון, ביצוע הקמת כיכרות, שדרוג תשתיות עירוניות, בינוי ומיגון מבני ציבור.
 • ניהול, פיקוח וביצוע הפרדת פסולת לשני זרמים, ביצוע פחים טמוני קרקע.
 • ביצוע מעקות, סימוני כבישים, תמרורים ואספקת ריהוט רחוב ברחבי העיר.
 • תכנון וניהול הקמת תחנת מעבר לפסולת גושית וגזם.
 • הפעלת המשחקייה העירונית – תרומת JNF ארה"ב.
 • מנהלת אזור התעשייה – פועלת לשדרוג והתאמת אזור תעשייה, חדש ומודרני.

מכרזים:
מפורסמים באתר העירייה תחת הכותרת "מכרזים/פרוייקטים"

 


 

עבור לתוכן העמוד