• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

בנק פרוטוקולים

  ישיבת ועדת משנה מיום 12/7/16
  ישיבת ועדת משנה מיום 12/7/16
  פרוטקול ישיבת מליאה מס' 7-17 מתאריך 17-5-16
  פרוטוקול ישיבת מליאה מס 8-16 מתאריך 12-6-16
  פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 9-16 מתאריך 19-7-16
  בריכה
  pesti
  חוברת קיץ
  מפת העיר
  סינמטק שדרות
  אוגוסט בסינמטק לילדים
  חוגים במתנ"ס תשע"ז
  מליאה 10-16
  שעות שחיה בבריכת השחיה בתשעה באב
  משרדי העירייה בחופשה
  המתנס יהיה סגור
  לייב שדרות בוקר
  לייב שדרות ערב
  פארק 'קנדה' בשכונת נאות יצחק רבין.
  הפנינג חוגים
  צהריים טובים
  הוראת קבע
  הוראת קבע בכרטיס אשראי
  טופס עדכון פרטי צרכן מים - מהות שימוש
  טופס הצהרה על תיקון נזילה
  טופס קריאת מד מים ע"י תושב
  קמפוס
  מלגות
  מופע סליחות
  פרוטוקול מליאה 11/16 מתאריך 6/9/16
  בית ידידות מרכז יום
  מרכז אתגרים
  מופע סליחות לנשים
  סיור סליחות בקברי צדיקים
  אוקטובר בסינמטק שדרות
  סוכות בסינמטק
  שעות פעילות משרדי העירייה בחגי תשרי
  סוכות לילדים בסינמטק
  ישמח חתני
  שמחת בית השואבה
  פרי סקול
  חוקי עזר עיריית שדרות
  חוק חופש המידע
  חוברת לתושב
  טבלאות תקציב
  דוח רבעוני מי שתיה
  צו המיסים לשנת 2016
  אברהם טל מגיע לשדרות
  דיור למשתכן
  רגעים שעשו לנו את השנה
  חג הסיגד
  תלוש השכר
  לעבור את הקיר
  בוקר של כושר
  דצמבר
  חנוכיף
  נערכים לחורף
  דוח מסכם לשנת 2015 חוק חופש המידע
  אירועי תרבות מתנס
  ארוחות טעימות
  אנגלית
  פרוטוקול מליאה מס' 12/16 מתאריך 20.12.16
  תוספת / תיקון למליאה מס' 12/16 מתאריך 20.12.16
  פרוטוקול מליאה מס' 4/16 מתאריך 26.1.16
  דוח שנתי איכות המים
  רישום לגני ילדים
  רישום לכיתה א
  חוברת רישום לגני ילדים לשנת תשעז
  רשימת גני ילדים
  מידעון רישום לכיתה א'
  חוברת לאזרח הוותיק
  פרוטוקול מליאה מס' 1/17 תבר"ים
  פרוטוקול מליאה מס' 2/17 ישיבת תקציב לשנת 2017
  תקן כוח אדם 2017
  ספר התקציב לשנת 2017
  טבלאות תקציב 2017
  השבוע מופעי תרבות ופנאי
  נוסח החוק למניעת הטרדה
  פורים שמח בשדרות
  שבוע רווי אוריועים לפנינו
  מעוף לעסקים
  פרוטוקול 3/17 מיום 28/3/17
  מליאה מ 28-12-08
  מליאה 18-3-09
  מליאה מ 6-5-09
  מליאה מ-3-6-09
  מליאה מ- 1-7-09
  ישיבת מועצת העיר מ-9-12
  ישיבת מועצת העיר מתאריך 2-12-09
  ישיבת מועצת העיר מ-23-12-09
  ישיבת מליאה מ-6-1-10
  ישיבת מועצת העיר מ-3-2-10
  ישיבת מועצת העיר מ-10-3-10
  פרוטוקול מליאה מ-5-5-10
  ישיבת מליאה מ-26-5-10
  פרוטוקול מליאה מ-8-12-10
  הקלטת מליאה מ-8-12-10
  פרוטוקול מליאה מ-12-1-11
  הקלטת הישיבה מ-12-1-11
  פרוטוקול המליאה מ-23-2-11
  פרוטוקול מליאה מ-17-8-11
  פרוטוקול מליאה 30-11-11
  הקלטת הישיבה-30-11-11
  פרוטוקול מליאה 4-1-12
  פרוטוקול מליאה מ-11-1-12
  פרוטוקול מליאה תקציב 2012
  פרוטוקול מליאה 22-2-12
  פרוטוקול מליאה מ-30-5-12
  הקלטת מליאה 30-5-12
  פרוטוקול מליאה 4-7-12
  פרוטוקול מליאה10-10-12
  הקלטת המליאה 10.10.12
  פרוטוקול 24-10-12
  פרוטוקול מליאה מ-14-11-12
  פרוטוקול מליאה 5-12-12
  פרוטוקול מליאה5-12-12
  פרוטוקול מליאה2-1-13
  פרוטוקול מליאה23-1-13
  הקלטת מליאה-אישור תקציב
  פרוטוקול מליאה29-5-13
  פרוטוקול מליאה 26-6-13
  פרוטוקול הזדהות סיעות המועצה
  פרוטוקול מליאה מ-24-12-13
  הקלטת הישיבה מ-24-12-14
  פרוטוקול מליאה מ-11-12-13
  פרוטוקול מליאה מ-28-1-14
  הקלטת המליאה מ-28-1-14
  פרוטוקול מליאה 21.1.14
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 18.02.2014
  פרוטוקול מליאה20-2-13
  הקלטת הישיבה20-2-13
  פרוטוקול מליאה מן המניין 04.03.2014
  פרוטוקול מליאה מן המניין 8.4.2014
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 29.04.2014
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 29.04.2014
  פרוטוקול מליאה מן המניין 10.06.2014
  הקלטת הישיבה 10.6.14
  פרוטוקול מליאה מן המניין 1/7/14
  פרוטוקול מליאה מן המניין 19/8/14
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 26/8/14
  פרוטוקול מליאה מן המניין 26/8/14
  פרטוקול מליאה מן המניין שהתקיימה בתאריך 7.10.14
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין שהתקיימה בתאריך 7.10.14
  פרוטוקול מליאה מן המניין שהתקיימה בתאריך 25/11/14
  פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18/13 מיום 6/1/15
  פרוטוקול מליאה מס' 19/13 שהתקיימה בתאריך 27/1/15
  פרוטוקול מליאה מס' 20/13 שהתקיימה בתאריך 27/1/15
  פרוטקול מליאה25-11-13
  פרוטוקול מליאה מס 22/13
  פרוטוקול מליאה מס' 23/13 מתאריך 21/4/15 שהתקיימה במתנ"ס שדרות
  פרוטוקול מליאה מס' 24/13 מתאריך: 2/6/15
  מליאה מס' 25/13 שהתקיימה בתאריך: 23/6/15
  צו ארנונה לשנת 2016
  פרוטוקול מליאה 26/13
  פרטוקול מליאה 27/13 מיום 18/8/15
  פרוטוקול מליאה מס 2813 מיום 20.10.2015
  פרוטוקול מליאה מספר 29/13 מתאריך 10/11/15
  פרוטוקול מליאה מס' 30/13 שהתקיימה בתאריך 15/12/15 במתנ"ס העירוני שדרות
  פרוטוקול מס' 3/16 מתאריך 19.1.2016
  פרוטוקול מס' 2/16 מתאריך 19.1.2016
  פרוטוקול מס' 1/16 מתאריך 12.1.2016
  פרוטוקול מליאה מס' 5/16 מיום 16.02.2016
  פרוטוקול מליאה מס 6-16 מתאריך 29-03-2016
  פרוטוקול ישיבה מן המנין 1-12-10
עבור לתוכן העמוד