אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

עמדות נוספות לקבלת אישור תושב

עמדות נוספות לקבלת אישור תושב

האגף לשירות התושב מודיע על פתיחת עמדות נוספות לקבלת אישור תושב.

העמדות ייפתחו בעירייה, במתנ"ס ובספרייה העירונית בין התאריכים 

15/1/17-28/1/17 ובין השעות 16:00-18:00. 

שעות אלה יתווספו לשעות קבלת הקהל במחלקת הגבייה. 

 בנוסף, ניתן לשלוח לכתובת מייל: sderot.mg@gmail.com את האישורים הנדרשים בציון מספר טלפון מעודכן. ואישור התושב ישלח אליכם בדואר ולחילופין ימתין לכם כשהוא מוכן במחלקת גבייה וזאת לפי דרישתכם.

 על-מנת למלא את הטופס יש להגיע עם האישורים הבאים:

1.     טופס בקשה לאישור תושב (ניתן להוריד מאתר העירייה או למלא במקום)

2.     צילום ת.ז + ספח

3.     במידה והנך מתגורר בבית ההורים, רווק / נשוי יש לצרף צילום ת.ז + ספח של אחד ההורים

4.     במידה והנך מתגורר בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות מעודכן.

עבור לתוכן העמוד