• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שירותים חברתיים (רווחה)


שירותים חברתיים (רווחה)

שירותי הרווחה נועדו לכלל אוכלוסיית העיר, כל אחד עפ"י צרכיו, מצבו האישי והמשפחתי.
האגף פועל עפ"י חוק, בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה ועיריית שדרות.
האגף מטפל ב- 8,000 תושבים המהווים 28% מכלל התושבים בעיר, לעומת 20% מטופלים בממוצע הארצי.

שעות קבלה: בתיאום טלפוני

 

מנהל: אבי חליבה
מייל: avih@sederot.muni.il

מזכירה: קטי בלולו
טלפון: 08-6620301
פקס: 08-6620310 
מייל: katyb@sederot.muni.il

 

סגן מנהל: יגאל לוי
טלפון: 08-6620299
פקס: 08-6620302
מייל:  ygall@sederot.muni.il

 

מנהלת המדור לקשיש: אתי סדון

טלפון: 08-6620326
פקס: 08-6620327
מייל:

 

אחראי נוער עולה: אדוארד אמירגולוב
טלפון: 08-6620328
מייל: eduarda@sederot.muni.il

 

עוסי"ת ילדים: לירון באום
טלפון: 08-6620322
מייל: lironb@sederot.muni.il

 

חשבת האגף: זהבה רפאלי
טלפון: 08-6620298
מייל:  zehavar@sederot.muni.il

 

נוהל קליטת פונה לאגף שירותים חברתיים (פתיחת תיק)

1. פונה המגיע לאגף הרווחה, ומבקש להסתייע בשירותים הניתנים באגף , נרשם ע"י מזכירת האגף. המזכירה מפנה את הטלפון שלו לעו"ס אינטיק.
2. עו"ס אינטיק – אחראית על כל תהליך הריאיון הראשוני וההחלטה על פתיחת התיק – תזמן את הפונה אליה לשיחת אינטיק ראשונה.
3. העו"ס תבהיר לו להביא עמו את כל המסמכים הנדרשים על מנת לקבל החלטה בדבר פתיחת התיק.
4. לאחר קיום שיחת אינטיק , תתקיים וועדה בהשתתפות העו"ס, וראש צוות , אשר ידונו במכלול הבעיות שהעלה הפונה. במכלול השיקולים המקצועיים שיילקחו בחשבון : קיום ילדים בסיכון, סיכוי לשינוי באמצעות תוכנית טיפול , וכד.
5. לאחר קבלת החלטה על פתיחת התיק תעביר עו"ס אינטיק מכתב ותודיעה טלפונית לפונה על ההחלטה. וכן תעדכן אותו  מי העו"ס המטפל בו, ומהם שעות הקבלה שלו.
6. באם הוחלט לא לפתוח לפונה תיק , הוא יקבל מכתב תשובה עם הפניה לוועדת ערר מחוזית. שם הוא יכול לטעון כנגד החלטה זו. .
7. העו"ס המקבל יקבל את כל החומר הקשור לפונה. ראש הצוות של  העו"ס יקבל העתק ממכתב התשובה לפונה.
8. שיטת העבודה באגף שלנו היא חלוקה גאוגרפיית. שיבוץ הפונה לעו"ס יעשה על פי קריטריון זה.
9. במידה  ולפונה יש קשר אישי ( גרים בשכנות , קרובי משפחה וכד) ואו היה לו רקע קודם שלילי עם עו"ס האזור והוא מבקש להחליף עו"ס , הוועדה תשקול את מכלול השקולים המקצועיים , ותחליט לשנות  לו עו"ס או לא . הוועדה תשקול את מכלול השיקולים המקצועיים בעניין.
10. מעבר  לאמור לעיל  כל מקרה ידון לגופו של עניין, ובהתאם לשיקולים מקצועיים ושיקולי המערכת.

עבור לתוכן העמוד