• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

משאבי אנוש (כוח אדם)

מ"מ מנהלת: גלית אופיר

מייל:  GALITO@sederot.muni.il

 

מזכירה: זהבה כהן

טלפון: 08-6620210

פקס: 08-6620261

מייל: zehavac@sederot.muni.il

 

חשבת שכר: דליה בן-דוד

טלפון: 08-6620232

מייל: daliabd@sederot.muni.il

עבור לתוכן העמוד