אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

קול קורא לסטודנטים להגשת בקשה למילגה לשנת תשע"ח

 

קרן המלגות העירונית תשע"ח

קרן המלגות העירונית הוקמה במטרה לסייע לכל סטודנט תושב שדרות בלימודיו האקדמיים ומקצועיים. רכישת ההשכלה היא נדבך חשוב מאוד כחלק ממוביליות חברתית והתפתחות אישית והעיר שדרות והעומד בראשה מכירים בחשיבות זו ומעודדים יציאה ללימודים כחלק מפיתוח הקריירה.

סטודנטים, תושבי שדרות, הלומדים בשנה"ל תשע"ח מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה מהעירייה.

להלן הקריטריונים לקבלת המלגה:

·        תושבי שדרות ע"פ תעודת זהות (נדרש אישור תושבות).

·        סטודנטים לאחד מן המסלולים הבאים :

o       תואר ראשון או שני

o       דוקטורנטים

o       הכשרות מקצועיות

o       לימודי תעודה

o       הנדסאים

o       סמינרים

o       מכינות

 

·        היקף הלימודים לא יפחות מ 50% מתכנית הלימודים המלאה.

·        אין כפל מלגות. סטודנט אשר מקבל מלגה נוספת, בקשתו לא תידון.

·        סטודנטים שאינם מקבלים מימון ללימודים מטעם מקום העבודה, ממשרד הבטחון או מקור אחר העולה על סך של 50% משכר הלימוד לאותה שנה.

 

יש לצרף המסמכים הבאים:

·        אישור לימודים עדכני ומערכת שעות עדכנית וגם אישור גובה שכר לימוד (המונפקים לאחר 17/11/5 בלבד!).

·        צילום תעודת זהות כולל ספח.

·        אישור תושבות עדכני שהונפק אחרי 1-8-2017.

לידיעתך, אישורים המצורפים לטופס הבקשה אינם מוחזרים . הינך רשאי/ת להמציא צילומי האישורים הנדרשים ולצרפם לטופס במקום האישורים המקוריים.

 

הגשת בקשה למלגה

את הבקשה המלאה בצרוף האישורים הנדרשים, יש לסרוק ובאיכות גבוהה וברורה ולשלוח למייל: milgot@sederot.muni.il

 

לחילופין, ניתן גם לקבל ולהגיש את טופס הרישום והמסמכים הנלווים במרכז הצעירים (רח' הדגל 4, מתנ"ס, שדרות) בימים א 'ה 'בין השעות 08:00 עד 16:00 .

מועד אחרון להגשת הבקשה למלגה 20 בנובמבר 2017. הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו באיחור.

כל הבקשות תועלינה לדיון בפני וועדת המלגות העירונית שמונתה להחליט בנושא זה. 

הוועדה תהיה רשאית לדון בבקשות חריגות שאינן עונות על אחד או יותר מהקריטריונים וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

 

*    הטופס מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

*    להדפסת / הורדת הטופס .

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד