אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

קול קורא לאברכים להגשת בקשה לתמיכה לשנת תשע"ח

וועדת תמיכות עירונית תשע"ח

 

וועדת התמיכות שמה לב למטרה לסייע לכל אברך תושב שדרות בלימודיו. רכישת ההשכלה היא נדבך חשוב מאוד כחלק ממוביליות חברתית והתפתחות אישית והעיר שדרות והעומד בראשה מכירים בחשיבות זו ומעודדים לימודים כחלק מפיתוח הקריירה.

אברכים, תושבי שדרות, הלומדים בשנה"ל תשע"ח מוזמנים להגיש בקשה לקבלת תמיכה מהעירייה.

 

להלן הקריטריונים לקבלת המלגה:

·        תושבי שדרות ע"פ תעודת זהות (נדרש אישור תושבות).

·        אברכים הלומדים בכולל יום שלם.

·        אין כפל תמיכות. אברך אשר מקבל תמיכה נוספת, בקשתו לא תידון.

 

יש לצרף המסמכים הבאים:

·        אישור לימודים עדכני ומערכת שעות עדכנית הכולל גובה שכר לימוד (המונפקים ע"י הכולל בלבד!)

·        צילום תעודת זהות כולל ספח

·        אישור תושבות עדכני שהונפק אחרי 1-8-2017.

לידיעתך, אישורים המצורפים לטופס הבקשה אינם מוחזרים . הינך רשאי להמציא צילומי האישורים הנדרשים ולצרפם לטופס במקום האישורים המקוריים.

 

הגשת בקשה למלגה

את הבקשה המלאה בצרוף האישורים הנדרשים, יש לסרוק ובאיכות גבוהה וברורה ולשלוח למייל: milgot@sederot.muni.il

 

לחילופין, ניתן גם לקבל ולהגיש את טופס הרישום והמסמכים הנלווים במרכז הצעירים (רח' הדגל 4, מתנ"ס ישן, שדרות) בימים א 'ה 'בין השעות 08:00 עד 16:00 .

מועד אחרון להגשת הבקשה למלגה 20 בנובמבר 2017. הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו באיחור.

כל הבקשות תועלינה לדיון בפני וועדת המלגות העירונית שמונתה להחליט בנושא זה. 

הוועדה תהיה רשאית לדון בבקשות חריגות שאינן עונות על אחד או יותר מהקריטריונים וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

 

*    להדפסת / הורדת הטופס לחץ כאן.

 

עבור לתוכן העמוד