בעלי התפקידים בחברה

בעלי תפקידים בחברה:

אמנון קוזניץ, מנכ"ל

ניצן גל-און, עוזר מנכ"ל

יפעת עזרן, מנהלת לשכת מנכ"ל

נתנאל עובדיה, מנהל אגף פרויקטים

אהוד פרץ, חשב כספים