דירקטוריון החברה

שם ומשפחה תפקיד
אלון דוידי ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון
אלעד קלימי סגן ראש העיר
אביאל בן זיכרי חבר מועצה
חלי חביב מנהלת תכנון ורישוי
יהודה חזן גזבר העירייה
גלית אופיר מנהלת משאבי אנוש
טמסית מירי

 

נציגת ציבור
רו"ח, מיכל טוויל

 

נציגת ציבור
כפיר אסולין

 

נציג ציבור