סגן/ית מנהל אגף שפ"ע לתחום פיתוח ואחזקת תשתיות

סגן/ית מנהל אגף שפ"ע לתחום פיתוח ואחזקת תשתיות

 

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: פומבי

תיאור התפקיד:

 • אחראי על תכנון, ליווי ופיקוח כלל עבודות התשתית והאחזקה ברשות המקומית ובכלל זה: תיעול, מים, ביוב, אחזקת מבנים ותשתיות ציבוריות. בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תחומי אחריות:

 • סיוע למנהל אגף השפ"ע בניהול והתוויית מדיניות הרשות המקומית בתחום השפ"ע.
 • ניהול מחלקות המים, ביוב, אחזקה ותשתיות ציבוריות.
 • תכנון ובניית תכניות עבודה תקופתיות בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען.
 • תכנון, תאום, ליווי ופיקוח על עבודות קבלנים בתחום התשתיות והאחזקה המתקיימות ברשות.
 • גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי התשתיות, אחזקה, מים וביוב ברשות. מתן ייעוץ פנים וחוץ ארגוני וליווי תכנוני של מיזמי תכנון בניה ופיתוח ציבורי ומיזמים פרטיים בתחומי ניקוז, מים, ביוב ותשתיות ציבוריות.
 • מתן מענה לפניות הציבור תוך קביעת סדרי עדיפויות לקדימות הטיפול ועל פי זמני תקן. מתן מידע בתחומי תשתיות, אחזקה, מים וביוב ברשות.
 • אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום (כולל ביצוע השוואות מחירים), בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.
 • פיקוח ומעקב אחר איכות וביצוע המענה בתחום התשתיות הציבוריות בעיר.
 • פיקוח ומעקב אחר תחזוקתם השוטפת של שטחים, מבנים ומוסדות ציבור ברשות.
 • ניהול עובדים.
 • ממלא מקום של מנהל אגף שפ"ע בעת העדרו.
 • מטלות נוספות בהתאם לבקשת הממונה.

דרישות התפקיד:

השכלה

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד – המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 23 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 3/23

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

השכלה בתחום הנדסה /בניין/ תשתיות – יתרון משמעותי

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון מקצועי בתחום ניהול פרויקטים/ ניהול קבלנים / היכרות עם תשתיות עירוניות – יתרון משמעותי

ניסיון ניהולי

שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

מאפייני העבודה הייחודיים בתפקיד

א. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

ב. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

ג. נסיעות מרובות ברחבי הרשות.

ד. ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

כישורים אישיים:

יכולת עבודה ומענה תחת לחץ

יישומי מחשב היכרות עם יישומי – office

ייצוגיות

שירותיות

סדר וארגון

יכולת הובלה

עבודה בשעות בלתי שגרתיות

 

דרגת המשרה ודירוגה: סגן מנהל אגף 42-40+ בדירוג המח"ר

כפיפות: מנהל אגף שפ"ע

יתקיימו מבחני התאמה למועמדים

 

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

עד לתאריך ה-30/7/21   

באמצעות אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.