דרושים עובדים סוציאליים למגוון תפקידים

לאגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית שדרות-

דרושים עובדים סוציאליים למגוון תפקידים,

קורות חיים יש לשלוח ל:  [email protected]