דרוש/ה מנהל\ת מחלקת גנים ונוף

דרוש/ה מנהל מחלקת גנים ונוף

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: פומבי

 

תיאור התפקיד:

 • תכנון ובניית תוכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען ויישום המדיניות בתחום.
 • ניהול מעקב אחר מכלול המשימות בתחום המתנהלים ברשות.
 • ניהול תקציב היחידה, מעקב ודיווח על ביצוע על פי תוכניות העבודה השנתיות.
 • הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות.
 • תיאום גורמי פנים וחוץ ביניהם קבלני הגינון.
 • אחראי על פיתוח ותחזוקה שוטפת של כל הגינות הציבוריות ושטחי הגינון ברשות.
 • טיפול ומעקב אחר טיפול בפניות תושבים בתחום אחריות המחלקה.
 • חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי היחידה וקבלנים חיצוניים.
 • הכנת מכרזים והתקשרויות עם ספקים וקבלנים בתחום (כולל ביצוע השוואות מחירים), עריכת ובדיקת אומדנים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.
 • הקמה ופיתוח של גנים חדשים.
 • ניהול מערך ההשקיה העירוני ובקרה על צריכות המים להשקיית שטחי הגינון הציבורי.
 • בקרה על עמידה במדדי השירות בהתאם לאמנת השירות העירוני.
 • מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות התפקיד:

השכלה (יש לצרף תעודה)

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד – המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

בעלי תואר אקדמי באדריכלות נוף או אגרונומיה – יתרון

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים – . והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות נוספות:

 • בעל/ת ידע ויכולת טכנית בעבודות תחזוקה – יתרון
 • תעודת מקצוע בתחום הגינון – יתרון
 • רישיון נהיגה ב' בתוקף
 • היכרות עם תוכנת האופיס
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • שליטה בשפה העברית

דרישות ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון, ניהול ביצוע ותחזוקה של גנים ציבוריים ואתרי נוף אחרים בהיקפים משמעותיים.

עבור הנדסאי רשום: 6 שנות ניסיון כאמור לעיל.

עבור טכנאי רשום: 7 שנות ניסיון כאמור לעיל.

דרישות ניסיון ניהולי :

ניסיון ניהולי של 2 שנים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • יכולת ארגון תאום ובקרה
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי
 • יכולת עבודה בצוות עם גורני פנים וחוץ
 • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 • עבודה בשעות לא שגרתיות

דרגת המשרה ודירוגה: מח"ר/ הנדסאים 39-41, תיבחן ההעסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

כפיפות: מנהל אגף איכות הסביבה ותשתיות או מי מטעמו

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש)  יש להגיש עד לתאריך 1/12/22

דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.

 

 • הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • ייתכן והמועמדים יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון.

*המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד*