דרוש/ה סטודנט/ית לפרויקט סריקת מסמכים

דרוש/ה סטודנט/ית לפרויקט סריקת מסמכים

היקף משרה: עד 120 שעות (זמני עד 3 חודשים)

תיאור התפקיד:

  • מיפוי המסמכים עפ"י הנחיות האגף והמנהלת פרויקט הארכיב הרשות
  • סריקה של מסמכים למערכות הפעלה ברשות.
  • שמירה וניתוב של המסמכים
  • מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות התפקיד:

  • סטודנט שנה א' ומעלה- מוסד לימודים מוכר

כישורים אישיים:

  • עבודה בצוות
  • מדויק ומשימתי

מועמדות למכרז באמצעות קורות חיים, תעודות והמלצות יש להגיש עד לתאריך 29/6/23

דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.