דרוש/ה סייעת בגני ילדים  (כולל בחינוך מיוחד)

דרוש/ה סייעת בגני ילדים  (כולל בחינוך מיוחד)

היקף משרה: מספר משרות

סוג מכרז: פומבי

תיאור התפקיד:

טיפול בילדי גן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

עיקרי התפקיד:

 • הכנת הגן לקראת יום הלימודים.
 • פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן
 • הכנה של חומרי עבודה ולמידה, אביזרים לפעילות הפדגוגית המתוכננת וכדומה, בהנחיית הגננ/ת
 • סיוע לגנן/ת בהכנת הגן לקראת חגים ואירועים מיוחדים.
 • ווידוא הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום עם מנהל הגן.
 • סגירת הגן ונעילת שעריו לאחר ווידוא הימצאות ילדים.
 • אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
 • גיבוש תפריט המזון בתיאום עם מנהל/ת הגן והזמנת המצרכים בהתאם
 • הכנת מצרכי המזון לקראת הזנת הילדים.
 • עריכת השולחן לארוחות והגשת המזון תוך ווידוא בטיחות האוכל בהתאם להנחיות הבטיחות
 • ווידוא אכילה של הילדים בעת הגשת המזון.
 • פינוי השולחן, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח
 • ביצוע רכש של ציוד הזנה בתיאום עם מנהל הגן והרשות.
 • מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 • תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הגנן.
 • סיוע לגנן/ת בביצוע הפעילויות השונות עם הילדים בהתאם להנחיותיו
 • הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית )החלפת בגדים, הלבשה, רחיצה, נטילת ידיים, סיוע ביישום תוכניות גמילה וכו'(
 • השגחה על כללי התנהלות נאותים של הילדים בעת הפעילות.
 • שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
 • השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות השהות של הילדים בגן
 • ביצוע עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן, בחצר, בפינת החי ובמחסן
 • שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן (צמחיה, גינה, פינת חי, פינת ליטוף, מרכזי למידה דינאמיים וסיוע לגנן בארגון הסביבה החינוכית)
 • השקיית הגינה, גירוף החול בארגז החול ובחצר, הוצאת כלים מהמחסן לחצר והחזרתם למקומם.
 • סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 • ביצוע סריקה בטיחותית וביטחונית בטרם הגעת הילדים לגן ובטרם יציאת לחצר
 • פתיחה וסגירה של השערים ווידוא כניסה לגן רק של מבקרים מורשים.
 • ווידוא פיזור הילדים בסוף היום בטרם סגירת הגן.
 • הגשת עזרה ראשונה או סיוע לגנן בהגשת עזרה ראשונה בעת הצורך
 • מתן התראה למנהל הגן על כל ליקוי או תקלה המתגלה ברחבי הגן והזמנת שירותי תיקונים על פי צורך.
 • תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן.
 • ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת הגנן והתאם לתוכנית העבודה של הגן
 • סיוע ותיווך לילדים בעת הפעילויות המתקיימות בגן כגון יצירה, משחק, זרימת חופשית וכו
 • סיוע למנהל הגן בהכנה ובהוצאה לפועל של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו
 • השתתפות באסיפות הורים ובפעילות הגן מעבר לשעות הלימודים
 • קבלת הנחיות והדרכות מיחידת החינוך העירונית, בשיתוף מפקחת גנ"י והמדריכות בגן.
 • החלפת הגננת בהיעדרה והיעדר גננת מחליפה.
 • א. ביצוע התוכנית הפדגוגית המתוכננת
 • דיווח לגנן על ההתנהלות והאירועים בעת היעדרה.
 • מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :

 • ניקיון דאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים
 • עבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

דרישות התפקיד:

 • 12 שנות לימוד
 • סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
 • סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 • העבודה כולל עבודה פרטנית עם הילדים
 • השתתפות בהשתלמויות שנתיות – חובה
 • בחינוך מיוחד – עבודה במהלך החופשות – חול המועד ,חודש יולי ועד ה- 15 אוגוסט

הגבלת כשירות

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969:

 • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

דירוג המשרה ודירוגה: דירוג מנהלי  +4-7 (עד 8 ביוח"א)

כפיפות : מנהלת מחלקת החינוך הקדם יסודי

כפיפות מקצועית וארגונית למנהל/ת הגן.

ייתכן שתתקיים ועדת סינון למועמדים / מבחני התאמה

 

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

עד לתאריך ה-   23.6.22 

באמצעות דוא"ל: [email protected] 

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.