דרוש/ה עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער

דרוש/ה עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער
ממלא/ת מקום לחל"ד
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:
מאתר ויוצר קשר עם נערים גילאי 14 – 18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת עבודה, או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל. פועל בדרכים של "יישוג" – Reaching Out , התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.
מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו. מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית. פועל בארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה. מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב , כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
מבצע התערבויות חינוכיות – טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפולי" פרטני מוסכם, זאת תוך בירור והבהרת קשיים אפשריים וחלוקת תפקידים ואחריות. פועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות התואמות את בני גילם.
פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית. מלווה את הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת, ומבצע מעקב לגבי השתלבותם. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד.
דרישות התפקיד:
– בעל/ת תואר אקדמאי מוכר באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה. כמו כן מי שעומד ב – 80% מדרישות התארים המצוינים לעיל ונמצא בתקופת ההתמחות (ובתנאי שישלים את חובותיו בתואר תוך שנה מכניסתו לתפקיד(. תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך בהתמחות קידום נוער.

– חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת, שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת קידום נוער באגף.
– שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון.
כישורים אישיים:
– יכולת להתקשר עם נוער מנותק
– אמפתיה לנוער מנותק
– יכולת לעבוד בתנאי לחץ
– יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות
– יכולת ביטוי בכתב ובעל פה
– יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות
– ניסיון בתחום הטיפול- יתרון

דרגת המשרה ודירוגה: חינוך משלים בהתאם לתעודות
כפיפות : מנהלת יחידת קידום נוער
מועמדות למכרז באמצעות קורות חיים, תעודות והמלצות יש להגיש
עד לתאריך 20/7/23 באמצעות הקישור המצורף.
לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.
מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.
המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד