דרוש/ה פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

דרוש/ה פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: פומבי

 

תיאור התפקיד:

 • ביצוע פעולות מניעה, אכיפה והרתעה על עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד לביטחון פנים בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירוניים.
 • אכיפת חוקי עזר עירוניים בהתאם לסל העבירות כרשום מעלה.
 • סיוע למשטרת ישראל במניעת תופעות אלימות, וונדליזם.
 • יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
 • המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.
 • ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

דרישות התפקיד:

 • בוגר 12 שנות לימוד/ תעודת בגרות (יש לצרף תעודה).
 • שרות צבאי / אזרחי מלא (יש לצרף אישור).
 • בוגר קורס פיקודי בצבא/ משטרה/ שב"כ – יתרון
 • רישיון נהיגה סוג 2, לגיר ידני ואוטומטי (יש לצרף צילום רישיון).
 • עבודה במשמרות כולל שישי, שבת וחג.
 • בריאות תקינה.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה (דיבור, קריאה וכתיבה) .
 • ביצוע ומעבר בהצלחה קורס "פקח עירוני" וקורס "פקח מסייע".
 • העדר רישום פלילי.
 • יישומי מחשב- ידע וניסיון עם יישומי אופיס.
 • מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

כישורים אישיים:

 • יושר אישי , אמינות ומהימנות
 • סמכותיות
 • יצירתיות , יוזמה ומעף
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה עם קהל
 • כושר גופני גבוה
 • התמודדות עם מצבי לחץ בשגרה ובחרום
 • נכונות לעבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות.

 

הערה חשובה: תנאי הכרחי לקבלה לתפקיד –  אישור משטרת ישראל להעסקתו  בשיטור העירוני.

דרגת המשרה ודירוגה: מנהלי  8-6+

כפיפות: מנהל השיטור העירוני או מי מטעמו.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

יש להגיש עד לתאריך 8/9/22

דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.