דרוש/ה פקח/ית סביבתי

לעיריית שדרות דרוש/ה פקח/ית סביבתי

מכרז: חיצוני

היקף משרה: 100% (2 משרות)

 

תיאור תפקיד:

פיקוח ואכיפה בנושא איכות הסביבה בתחום שיפוט הרשות המקומית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית.

 1. ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
 2. תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים ומתן עדות בבתי משפט.
 3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.
 4. מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

תנאי סף:

השכלה:

 • בעל תעודת 12 שנות לימוד לפחות.
 • שליטה מלאה ביישומי office
 • קורסים והכשרות מקצועיות: הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק.

דרישות נוספות:

 • בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה.
 • היעדר רישום פלילי
 • רישיון נהיגה בתוקף

מאפייני העשייה היחודיים:

 • אמינות ויושרה
 • יכולת עבודה בצוות ואל מול גורמים שונים
 • יכולת התמודדות עם לחץ
 • ערנות ודריכות
 • יחסי אנוש טובים
 • ייצוגיות, סמכותיות
 • סדר וארגון
 • אסרטיביות
 • עבודה בשעות לא שגרתיות, לילות, סופי שבוע וחגי ישראל.
 • מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

 

דירוג המשרה ודירוגה:  מנהלי 5-8

העסקה מותנת בתקציב פעולה של עד 3 שנים

כפיפות : מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני או מי מטעמו.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

יש להגיש עד לתאריך 23.3.23  באמצעות דוא"ל: [email protected] 

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.