דרוש/ה רכזת במחלקה לחינוך הקדם יסודי (גני ילדים) באגף החינוך

דרוש/ה רכזת במחלקה לחינוך הקדם יסודי (גני ילדים) באגף החינוך

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: חיצוני

תיאור התפקיד:

קידום מערך הגיל הרך בעיר באמצעות ניהול הסייעות ומתן מענים אדמיניסטרטיביים לקידום ובקרת הנושאים המטופלים במחלקה.

עיקרי התפקיד:

 • ריכוז מערך שיבוץ הסייעות בגנים (לאורך השנה)
 • אחריות למילוי מקום סייעות בגנים
 • ביקורים שוטפים בגנים
 • מיפוי צרכי כ"א בגנים
 • סיוע למנהלת המחלקה בניהול מערך פעילות גני הילדים ובליווי פרויקטים בגנים
 • ריכוז טיפול בנושאי בטיחות ואחזקה בגנים וריכוז טיפול בתקלות
 • ליווי תהליך ההצטיידות בגנים
 • מעקב אחר מדדי ביצוע
 • ניהול לוחות הזמנים (יומן פגישות) של מנהלת המחלקה
 • מענה טלפוני
 • פתיחת הזמנות רכש ואחריות על מעקב הזמנות
 • ביצוע מטלות שונות בהתאם להנחיות הממונים

דרישות התפקיד:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה (יש לצרף תעודה)
 • רישיון נהיגה בתוקף (יש לצרף צילום)
 • ידע וניסיון בעבודה בתוכנות אופיס
 • ניסיון בעבודה בתחום כ"א וריכוז פרויקטים – יתרון
 • נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות

כישורים נדרשים:

 • גישה חינוכית
 • יכולת ארגונית טובה
 • יחסי אנוש מצוינים
 • אסרטיביות ניהולית
 • יכולת טובה לעבודת צוות

דרגת המשרה ודירוגה: אחראי נושא, מנהלי 9-7+

כפיפות: מנהלת המחלקה לחינוך הקדם יסודי

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש)                                                                                                                                           

  יש להגיש עד לתאריך 10/11/22   

דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

 

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • ייתכן והמועמדים יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון.

*המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד*