וועדת מל"ח רשותית

רשימת חברי ועדת מל"ח רשותית
סיכום פרוטוקול ועדת מלח 14.01.21