זמן תגובה בפייסבוק עירוני

על פי נתוני פייסבוק

זמן תגובתיות עירוני 40%