חוזר להורים לקראת שנת תשפ"א

הורים יקרים,

אגף החינוך שם דגש משמעותי על התוכניות הפדגוגיות בגנים, מתוך ראיה על טובתו וקידומו של כל ילד וילד כערך מוביל.  התוכניות נבנות בשיתוף פעולה עם מפקחות משרד החינוך ומתוך כך,  אנו שמחים לבשר, שבשנת הלימודים תשפ"א, תכנס למערכת החינוך הקדם יסודי תכנית "רצפים חינוכיים".

התוכנית דוגלת ברצף חינוכי מלידה ועד גיל 6, שהעיקרון העומד מולה הינו, שהילד בראש סדר העדיפות ולכן חשוב ליצור רצף חינוכי שביכולתו לקדם הסתגלות ולאפשר חוויה מיטבית שתתרום לתחושות של ביטחון ושל מסוגלות בקרב הילדים וכן קידום מעורבות הורים.

מאפייניה העיקריים של התוכנית הם שיתופי פעולה בין הגנים בפרויקטים משותפים ועבודה בקמפוס חינוכי. כל הורה ידע בשלבים הבאים לאיזה גן ישויך בנו מגן טרום חובה ועד לכיתה א'.

מטרות התוכנית הן:

  • להקל על הילדים את המעברים בין הגנים ובין הגנים לבתי הספר.
  • היכרות של הצוותים החינוכיים עם הילדים על מנת לייצר המשכיות של תוכניות הלימודים.
  • מעורבות מיטבית של ההורים.
  • איחוד אחים באשכולות גנים.

התוכנית תתרחש בשני שלבים:

שלב א' -עפ"י התוכנית ישנה חשיבות רבה בקיום אשכולות גנים, כאשר גני טרום חובה ימוקמו בצמוד לגני החובה על מנת לאפשר שיתופי פעולה ביניהם. גני חובה יזינו גני טרום חובה קבועים מראש. גני טרום חובה יהיו מורכבים משני שנתונים גילאי 3 וגילאי 4.

בשלב ב' -גני הטרום חובה ישובצו על פי אזורי מגורים מדויקים ומסומנים.

לאור החשיבות של תוכנית הרצפים מהגן לבתי הספר ויצירת אשכולות הבנויים מגני טרום חובה וגני חובה יתכנו שינויים בשיבוץ ילדיכם.

בברכת הצלחה בשנה החדשה

ובריאות איתנה לכולם.

דפי גדליהו

מנהלת החינוך הקדם יסודי וצוות המחלקה