הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם:

רכז :אהרון (אהרלה) רפאלי

כתובת: רחוב הדגל 4, (מתחם מתנ"ס ישן) שדרות ת.ד. 123  מיקוד 87110

טלפקס:08-6892384
קבלת קהל: ימים א- ה שעות 08.00 עד השעה 15.30

המטרה:
קידום והשבחת ההון האנושי, צמצום האבטלה ומניעתה.
הדרך:
ריכוז מידע על דורשי הכשרה מקצועית, השתלמויות מקצועיות, עידוד , הכוונה והפעלת יוזמות לקראת קידום מקצועי ותעסוקתי של התושבים.
אוכלוסיית יעד:
מפרנסים ראשיים, מובטלים, עולים חדשים, חיילים משוחררים, נשים דורשי עבודה, בלתי מקצועיים, אוכלוסייה חרדית, ועובדים כללים ובלתי מקצועיים, המעוניינים ברכישת מקצוע וקידום מקצועי. טיפול בהנדסאים ככוח עבודה עתידי אשר יישאר בישוב בשל יכולת מציאת תעסוקה הולמת בסביבה.
יעדי התכנית:
קידום התושבים באמצעות קורסים רבים ומגוונים, השתלמויות מקצועיות, הכשרת מובטלים למקצועות מבוקשים בישוב ובאזור , ושילובם בעבודה, במטרה להוריד את שיעורי האבטלה בישוב.
קרן מלגות לתושבי שדרות:
המלגות להכשרה מקצועית "תנופה" מיועדת לתושבים אשר לומדים במוסדות להכשרה מקצועית במסגרת פרויקט שיקום השכונות, ובמוסדות להכשרה מקצועית העומדים בקריטריונים של נוהלי קבלת מלגות. במהלך שנת 2004 חולקו כ – 90 מלגות לתושבים הלומדים במסגרת הכשרה מקצועית.