השירות הפסיכולוגי – חינוכי

השירות הפסיכולוגי-חינוכי

השירות הפסיכולוגי מספק שירותי ייעוץ והדרכה לצוותי החינוך, לתלמידים ולהוריהם, החל מגני טרום חובה (חלקית), כל גני החובה, גני חינוך מיוחד, בתי ספר ועד לסיום התיכון תוך שמירה על רצף טיפולי ומעקב אחר התלמיד במשך כל שנות לימודיו.
השירות הפסיכולוגי אחראי לקידום רווחתם ובריאותם הנפשית של התלמידים במערכת החינוך ועובד ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה בעיתות שגרה וחירום.

 

מנהלת: יפית חסן

מזכירה: מעיין מימון
טלפון: 08-6620361

כתובת: רחוב היערה 1 שדרות
קבלת קהל: ימים א'- ה בשעות 08:00-16:00