יחידת האכיפה והשיטור העירוני

יחידת האכיפה והשיטור העירוני

היחידה תוביל מתן שירות איכותי בתחומי הביטחון האכיפה והסדר הציבורי תוך חדשנות, מצויינות ויצירת תחושת ביטחון גבוהה בקרב תושבי העיר.
האגף פועל במטרה למזג את יכולות גורמי הביטחון והאכיפה העירוניים תחת קורה גג אחת לנוכחות ובולטות, בפריסה רחבה יותר ברחבי העיר, המשך בנייה וחיזוק מערך החירום לעיר ולמוסדותיה, חיזוק הקשר בין הרשות המקומית לתושב לחיזוק תחושת הביטחון ושיפור איכות חיי התושב.
טל מחי – מנהל שיטור עירוני
טלפון: talm@sederot.muni.il