לעיריית שדרות דרוש/ה פקח/ית סביבתי בכיר/ה

לעיריית שדרות דרוש/ה פקח/ית סביבתי/ת בכיר/ה

מכרז: חיצוני

היקף משרה: 100%

 

תיאור תפקיד:

פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום שיפוט הרשות המקומית או של איגוד ערים לאיכות הסביבה, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית.

עיקרי התפקיד:

 1. ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
 2. תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים ומתן עדות בבתי משפט.
 3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.
 4. מטלות נוספות בהתאם לממונה.

תנאי סף:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, מדעי החיים, הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות או קרימינולוגיה

או

תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 15 לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג-2012 או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה, חקלאות או קרימינולוגיה.

 • שליטה מלאה ביישומי office

דרישות נוספות:

 • הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק.
 • פקח המתמנה לתפקיד יידרש לעבור אחת לשנתיים הכשרת ריענון כתנאי להמשך אסמכתו והמשך תפקידו ברשות המקומית/באיגוד.
 • בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה.
 • היעדר רישום פלילי
 • רישיון נהיגה בתוקף

 

ניסיון ניהולי: ניסיון ניהולי של צוות עובדים בכפיפות ישירה- יתרון

מאפייני העשייה היחודיים:

 • ייצוגיות
 • שרותיות
 • סדר וארגון
 • אסרטיביות ויכולת אכיפה
 • עבודה בשעות לא שיגרתיות, לילות, סופי שבוע וחגי ישראל
 • מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה

 

דרגת המשרה ודירוגה: מנהל מחלקה 39-41, דירוג המח"ר/ הנדסאים

כפיפות : מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

יש להגיש עד לתאריך 18/5/23

דרך אתר עיריית שדרות מכרזי כוח אדם שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש, לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.