מועדי ישיבות מליאה

 • מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 05.08.20 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח' ברלב 4.
 • מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 24.6 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח' ברלב 4.
 • ישיבת מליאה צו ארנונה 2020 תתקיים ביום רביעי 1.7.20 בשעה 19:00, מתנ"ס שדרות רח' בר לב 4.
 • ישיבת מליאה מן המניין מס' 20/5 תתקיים ביום רביעי בתאריך 24.06.2020 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין מס' 8/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 21.10.2020 בשעה 19:00ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 9/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 28.10.2020 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 10/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 28.10.2020 בשעה 19:30 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 11/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 18.11.2020  בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס. 
 • ישיבת מליאה מס' 12/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 9.12.2020 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 13/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 6.1.2021 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה – אישור תקציב תתקיים ביום רביעי בתאריך 6.1.2021 בשעה 19:30 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 1/21 תתקיים ביום רביעי בתאריך 15.3.21 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה שלא מן המניין 2/21 תתקיים ביום רביעי בתאריך 24.3.21 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין מס' 21\3 תקיים ביום רביעי בתאריך 7.7.21 בשעה: 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין מס' 4\21 תתקיים ביום רביעי 13.10 בשעה 19:00 במתנ"ס
 • ישיבת מליאה מן המניין 21\6 תתקיים ביום רביעי 17.11 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 12\7 תתקיים ביום רביעי 29.12 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מיוחדת ביום רביעי 5.01.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\1 תתקיים ביום רביעי 2.2.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה שלא מן המניין 22\2 תתקיים ביום רביעי 16.2.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מיוחדת שתתקיים ביום רביעי 16.2.22 בשעה 19:30 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\3 תתקיים ביום רביעי 6.4.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\4 תתקיים ביום רביעי 13.4.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\5 תתקיים ביום חמישי 11.5.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\6 תתקיים ביום רביעי 15.6.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה שלא מן המניין 22\7 תתקיים ביום רביעי 29.6.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\8 תתקיים ביום רביעי 7.9.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה שלא מן המניין 22\9 תתקיים ביום רביעי 21.9.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\10 תתקיים ביום רביעי 7.12.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 22\11 תתקיים ביום רביעי 28.12.22 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 23\1 תתקיים ביום רביעי 23.1.23 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 23\2 תתקיים ביום  בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן שלא מן  המניין 23\3 ביום רביעי 1.3.23 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה שלא מן המניין 23\5 תתקיים ביום רביעי 29.3.23 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 23\6 ביום רביעי 3.5.23 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 23\7 תתקיים ביום רביעי 17.5.23 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה שלא מן המניין 23\8 תתקיים ביום רביעי 24.5.23 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 23\8 תתקיים ביום רביעי 24.5.23 בשעה 20:00 במתנ"ס.