מועדי ישיבות מליאה

 • מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 05.08.20 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח' ברלב 4.
 • מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 24.6 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח' ברלב 4.
 • ישיבת מליאה צו ארנונה 2020 תתקיים ביום רביעי 1.7.20 בשעה 19:00, מתנ"ס שדרות רח' בר לב 4.
 • ישיבת מליאה מן המניין מס' 20/5 תתקיים ביום רביעי בתאריך 24.06.2020 בשעה 19:00 במתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין מס' 8/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 21.10.2020 בשעה 19:00ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 9/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 28.10.2020 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 10/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 28.10.2020 בשעה 19:30 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 11/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 18.11.2020  בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס. 
 • ישיבת מליאה מס' 12/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 9.12.2020 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מס' 13/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 6.1.2021 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה – אישור תקציב תתקיים ביום רביעי בתאריך 6.1.2021 בשעה 19:30 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין 1/21 תתקיים ביום רביעי בתאריך 15.3.21 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה שלא מן המניין 2/21 תתקיים ביום רביעי בתאריך 24.3.21 בשעה 19:00 ברחבת המתנ"ס.
 • ישיבת מליאה מן המניין מס' 21\3 תקיים ביום רביעי בתאריך 7.7.21 בשעה: 19:00 במתנ"ס.