דוח"ות איכות המים ואיכות הסביבה

דוח שנתי איכות מי השתייה 2020
דו"ח חצי שנתי איכות המים 2020
דו"ח חצי שנתי איכות המים לשנת 2019
דו"ח איכות המים השנתי מתאריך 30.6.19-1.1.19
איכות המים – דו"ח חצי שנתי לשנת 2018
דוח רבעוני מי שתיה
דו"ח שנתי – איכות מי השתייה מתאריך 31.12.18-1.1.18
דוח חצי שנתי איכות המים 2017
דוח חצי שנתי איכות המים 2016