דוחו"ת כספיים, ועדת הכספים, טבלאות וספר התקציב וצו הארנונה

צו מיסים - ארנונה לשנת 2022 טיוטה
צו מיסים - ארנונה לשנת 2021
צו מיסים - ארנונה לשנת 2020
צו מיסים – ארנונה לשנת 2019
צו מיסים – ארנונה לשנת 2018
צו המיסים – ארנונה לשנת 2017
צו המיסים – ארנונה לשנת 2016
צו מיסים - ארנונה לשנת 2015
צו מיסים- ארנונה לשנת 2014
ספר תקציב 2021 - דיגיטלי
ספר התקציב - 2020
ספר תקציב לשנת 2019
ספר התקציב 2018
ספר התקציב 2017
דו"ח לתושב לשנת 2018
דו"ח לתושב לשנת 2016
דוח כספי החברה הכלכלית לשנת 2016
דוח כספי מבוקר לשנת 2015
פרוטוקול ועדת הכספים
תקן כוח אדם 2017
טבלאות תקציב 2017