חוקי עזר עירוניים

חוק עזר לשדרות - שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים התש"ף (30.12.19)
קובץ חוקי עזר של עיריית שדרות