Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
שירותים
מהירים
תושבים יקרים, בשל תחלואת הקורונה וההתקהלות הנוצרת בשוק העירוני בניגוד להנחיות, החליטה… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 9/7/20, 16:10 משרד הבריאות מעדכן על חולה מאומת ששהה… קרא עוד
לציבור מטופלי האגף לשירותים חברתיים, הבוקר נכנסה לתוקפה שביתת העובדים הסוציאליים שהוכרזה… קרא עוד
ההודעה המעודכנת- תקנות קורונה  (נמצאת באתר משרד רוה"מ): הממשלה אישרה במשאל טלפוני… קרא עוד
תושבים יקרים שימו ❤ משרד הבריאות מעדכן על חולה מאומת שנסע בקו אוטובוס… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 28/6/30, 20:50 משרד הבריאות מעדכן על נוסע מאומת נסע… קרא עוד
ביממה האחרונה רצה הודעת וואטסאפ על מקומות כביכול בשדרות בהם שהו חולי… קרא עוד
מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 24.6 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח'… קרא עוד
ישיבת מליאה צו ארנונה 2020 תתקיים ביום רביעי 1.7.20 בשעה 19:00, מתנ"ס… קרא עוד

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע נוסח החוק המלא והמעודכן
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- לשנת 2019
בקשה מקוונת לקבלת מידע
פרטי הממונה על חופש המידע העיריית שדרות
דו"ח מסכם לשנת 2019- חוק חופש המידע
דו"ח מסכם חוק חופש המידע לשנת 2018
מידעיר גיליון 3 ראש השנה תשף
דו"ח מסכם לשנת 2015 – חוק חופש המידע
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק ג
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק ב
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק א
מידעיר גליון 1 פסח תשע"ט
דו"ח מסכם לשנת 2017 – חוק חופש המידע
דוח מסכם לשנת 2016 – חוק חופש המידע
Skip to content