Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
שירותים
מהירים
תושבים יקרים, לידיעתכם, העירייה מספקת שירות למשפחות אבלות בהתאם למגבלות הקורונה. על… קרא עוד
ישיבת מליאה 11\20 מן המניין תתקיים ביום רביעי בתאריך 2020.11.18 בשעה: 00:19… קרא עוד
תושבים יקרים, להלן מועדי ומיקומי בדיקות הקורונה לשבוע זה: קופ"ח "מאוחדת" -… קרא עוד
עיריית שדרות, בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון ובסיוע המשרד להגנת… קרא עוד
תושבים יקרים ערב טוב, אנו מזכירים כי על-אף הקלות המדינה על הסגר,… קרא עוד
ישיבת מליאה מן המניין מס' 8/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 21.10.2020 בשעה… קרא עוד
תושבים יקרים, שבוע טוב. גם השבוע אנו מזמינים אתכם לבצע בדיקות קורונה… קרא עוד
תושבים יקרים שבוע טוב ומועדים לשמחה. גם בימי חול המועד יתקיימו בדיקות… קרא עוד
תושבים יקרים, לידיעתכם, בשל עבודות החלפת תשתיות ואספלט ברחוב הדגל, הרחוב ייסגר… קרא עוד

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע נוסח החוק המלא והמעודכן
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- לשנת 2019
בקשה מקוונת לקבלת מידע
פרטי הממונה על חופש המידע העיריית שדרות
דו"ח מסכם לשנת 2019- חוק חופש המידע
דו"ח מסכם חוק חופש המידע לשנת 2018
מידעיר גיליון 3 ראש השנה תשף
דו"ח מסכם לשנת 2015 – חוק חופש המידע
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק ג
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק ב
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק א
מידעיר גליון 1 פסח תשע"ט
דו"ח מסכם לשנת 2017 – חוק חופש המידע
דוח מסכם לשנת 2016 – חוק חופש המידע
נגישות