פרטי הממונה על חוק החופש המידע בעיריית שדרות

ירון ששון, דובר העירייה

טל' :08-6620221 
פקס: 08-6893156 
yarons@sederot.muni.il