חוק למניעת הטרדה מינית

הממונה לטיפול בתלונות על הטרדה מינית בעירייה:

איבט מלכה

טלפון: 08-6620217 

פקס: 08-6620274
מייל: 
ivetm@sederot.muni.il

 

יועצת לקידום מעמד האישה:

טובה מלכה

טלפון: 08-6620227

פקס: 08-6620227
מייל:
tovam@sederot.muni.il

 

נוסח החוק למניעת הטרדה מינית

 

מידע נוסף מאתר "כל זכות"