הסכם גג בשדרות

מסמך הסכם הגג בשדרות – 2018


נספחים הסכם הגג בשדרות – א'


נספחים הסכם הגג בשדרות חלק – ב'