עמותות

עמותת לפיד – ישיבת ההסדר "אפיקי דעת" ושלוחותיה
בית חב"ד
מרכז חסד
רעות שדרות – קהילת אפיקים בנגב
עמותת עלם
עמותת גוונים
עמותת הל"ה
עמותת אנוש