תוכניות עבודה

תוכניות עבודה שנתית לשנת 2020 – עיריית שדרות
תוכניות עבודה שנתית לשנת 2019 – עיריית שדרות