מכירת ציוד מחיזוריות – עיריית שדרות

עיריית שדרות  — מוכרת ציוד מחיזוריות 82 יח' ברחבי העיר

העבודה המבוקשת  —  ביצוע פינוי מחיזוריות מתכת הממוקמות ברחבי העיר שדרות.

העבודה הנדרשת היא פינוי 82 מחיזוריות המפוזרות ברחבי העיר

הפינוי כולל גם מה שנמצא בתוכם בעת הפינוי .

העבודה תבוצע תוך שבוע מרגע תשלום התמורה בעירייה ( ע"י הזוכה )

הזוכה מתחייב לבצע העבודה תוך שמירה על הסדר והניקיון במקום של כל פינוי מחזורית.

 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בעירייה בר לב 6 שדרות –   עד – 9/2/22 בשעה 13:00

 יש לצרף צ'ק אישי ע"ס 10% מערך ההצעה המוגשת 

פרטי הצעה למכירת ציוד מיחזוריות- עיריית שדרות