החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

מכרזים החברה הכלכלית

שאלות הבהרה עבור מכרזים יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח לכתובת הדוא"ל: 

Projects@sderotec.co.il

מכרז פומבי 46/2022

 

 

 

 

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 46/2022

 

 

 

 

אומדן

חוברת

מכרז פומבי 48/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 48/2022

מפרט טכני

הצעת מחיר

חוברת מכרז

מערך ציוד

מכרז פומבי 52/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 52/2022

אומדן

חוברת מכרז

מפרטים

העמדה

מכרז פומבי 26/2022

תאריך סיום מכרז: 05/12/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 26/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות ומפרטים

מכרז פומבי 34/2022

תאריך סיום מכרז: 21/11/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 34/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

אדריכלות נוף

בריכת שיקוף

אדריכלות נוף

פרישות

אדריכלות נוף

בית תרבות

אדריכלות נוף

גינון

אדריכלות נוף

השקיה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

מזרקות

מזרקות

מזרקות

מזרקות

מים

מים

מים

מים

תאורה

תאורה

תאורה

תאורה

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים תאורה

פרטים תאורה

מפרטים

בריכת שיקוף

מפרטים

איטום

מפרטים

מפרטים

מפרטים

מזרקות

מפרטים

תאורה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 40/2022

תאריך סיום מכרז: 21/11/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 40/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 38/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 38/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

הבהרה על ערבות הגשה

הבהרה על ערבות הגשה

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 49/2022

תאריך סיום מכרז: 07/11/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 49/2022

חובת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

מכרז פומבי 39/2022

תאריך סיום מכרז: 24/10/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 39/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות חשמל

קומת קרקע

תוכניות חשמל

קומה א'

מכרז פומבי 44/2022

תאריך סיום מכרז: 24/10/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 44/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 41/2022

תאריך סיום מכרז: 24/10/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 41/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 25/2022

תאריך סיום מכרז: 18/09/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 25/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 35/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 35/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

תוכניות חשמל

תוכניות

חשמל

חשמל

מפרט טכני

מפרט טכני

תוכניות מא

תוכניות מא

מא

מא

מפרט

מפרט

סיור קבלנים

סיור קבלנים

מכרז פומבי 18/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 18/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מפרט טכני

מפרט טכני

תוכניות תנועה

תוכניות תנועה

תנועה פרטים

תנועה פרטים

תוכניות פיתוח

תוכניות פיתוח

פרטים

פרטים

סיור קבלנים

סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 30/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 30/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

סיור קבלנים

סיור קבלנים

מכרז פומבי 28/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 28/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

תוכניות+פרטים

תוכניות+פרטים

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

טופס 3- טופס ערבות הגשה מתוקן

טופס 3 טופס ערבות הגשה מתוקן

מכרז פומבי 38/2022

תאריך סיום מכרז: 15/09/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 38/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז: 08/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז: 08/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

מכרז פומבי 23/2022

תאריך סיום מכרז: 22/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 23/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכנית פיתוח

תוכנית פיתוח

תוכנית פיתוח תשתיות

תוכנית פיתוח תשתיות

תוכנית תשתיות ביוב

תוכנית תשתיות ביוב

פרטים תברואה

פרטים תברואה

פרטים פיתוח

פרטים פיתוח

מכרז פומבי 31/2022

תאריך סיום מכרז: 08/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 31/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות להיתר

מכרז פומבי 25/2022

תאריך סיום מכרז: 15/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 25/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

מכתב הבהרה על שינוי תנאי הסף

מכתב הבהרה על שינוי תנאי סף

מכרז פומבי 20/2022

תאריך סיום מכרז: 18/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

הדמיות

הדמיות

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 10/2022

תאריך סיום מכרז: 01/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 10/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

אדריכלות

תוכניות

איטום

תוכניות

בטיחות

תוכניות

גג ירוק

תוכניות

חשמל

תוכניות

מטבח

תוכניות

מיזוג אוויר

תוכניות

פיתוח

תוכניות

קונסטרוקציה

תוכניות

תברואה

תחשיבי שטחים

תחשיבי שטחים

מפרטים

מפרטים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

הבהרה בעניין זמני ביצוע

הבהרה בעניין זמני ביצוע

מכרז פומבי 16/2022

תאריך סיום מכרז: 01/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 16/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

תוכניות

אדריכלות

רשימות אלומיניום

רשימות אלומיניום

מסגרות

מסגרות

רשימות נגרות

רשימות נגרות

אינסטלציה

אינסטלציה

אקוסטיקה

אקוסטיקה

חשמל

חשמל

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

מטבח

מטבח

כתב כמויות

כתב כמויות

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 29/2022

תאריך סיום מכרז: 11/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 29/2022

חוברת המכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות בינוי

תוכניות בינוי

תוכניות פיתוח

תוכניות פיתוח

ניקוז

ניקוז

ביוב

ביוב

חשמל

חשמל

דוחות קרקע

דוחות קרקע

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה 2

מכרז פומבי 24/22

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 24/22

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

מפרט טכני מיוחד

מפרט טכני מיוחד

פרט מעקה

פרט מעקה

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 11/2022

תאריך סיום מכרז: 20/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 11/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 22/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 22/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מפרט מידוף

מפרט מידוף

תמונות דגמים להמחשה

תמונות דגמים להמחשה

מכרז פומבי 17/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 17/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות פיתוח

חוברת תוכניות

חוברת תוכניות

חוברת מפרטים

חוברת מפרטים

רשימות ופרטים

רשימות ופרטים

מפרטי יצרן

מפרטי יצרן

מכרז פומבי 21/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 21/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 03/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 03/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

מכרז פומבי 02/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 02/2022

חוברת מכרז

כתב כמוית

מכרז פומבי 07/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 07/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכנית פיתוח

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 13/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 13/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

מפרט טכני

תוכנית

מכרז פומבי 12/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 12/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 14/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 14/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות