החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

מכרזים החברה הכלכלית

מכרזים

מכרז פומבי 42/2020 - הקמת גני ילדים מגרש 904 חוברת המכרז
מכרז פומבי 42/2020 - הקמת גני ילדים מגרש 904 תוכניות
מכרז פומבי 42/2020 - הקמת גני ילדים מגרש 904 מפרט טכני
מכרז פומבי 42/2020 - הקמת גני ילדים מגרש 904 כתב כמויות
עדכון תוכניות לקומת מטבח- מכרזים 42+43
מכרז פומבי 43/2020 הקמת גני ילדים מגרש 920- חוברת המכרז
מכרז פומבי 43/2020 הקמת גני ילדים מגרש 920- תוכניות
מכרז פומבי 43/2020 הקמת גני ילדים מגרש 920- מפרט טכני
מכרז פומבי 43/2020 הקמת גני ילדים מגרש 920- כתב כמויות
מכרז פומבי מס' 2020/44 חיפוי משרביה ציר בגין בשדרות- חוברת המכרז
מכרז פומבי מס' 2020/44 חיפוי משרביה ציר בגין בשדרות- מפרט טכני
הארכת מכרז 26/20 מודעה
מכרז מס' 2020/26 מרכז העצמה נשי עבודות גמר בשדרות- חוברת מכרז
מכרז פומבי מס' 2020/26 מרכז העצמה נשי עבודות גמר בשדרות- כתב כמויות
תשובות לשאלות הבהרה- עבור מכרז 42.43.41
מכרז פומבי מס' 2020/32 טיפול באמצעות בעלי חיים שלב ב' בשדרות- חוברת המכרז
מכרז פומבי מס' 2020/32 טיפול באמצעות בעלי חיים שלב ב' בשדרות- תוכניות
מכרז פומבי מס' 2020/32 טיפול באמצעות בעלי חיים שלב ב' בשדרות-כתב כמויות
מכרז פומבי 2020/28 בית ספר הדר- חוברת מכרז
מכרז פומבי 2020/28 בית ספר הדר - תוכניות
מכרז פומבי 2020/28 בית ספר הדר - מפרט
מכרז פומבי 2020/28 בית ספר הדר - רשימת חומרים
מכרז פומבי 2020/28 בית ספר הדר - מפרט מיזוג
מכרז פומבי 2020/28 בית ספר הדר - כתב כמויות
מכרז פומבי מס' 2020/27 מרכז טכנולוגי שדרות-חוברת מכרז
מכרז פומבי מס' 2020/27 מרכז טכנולוגי שדרות- תוכניות
מכרז פומבי מס' 2020/27 מרכז טכנולוגי שדרות-מפרט
מכרז פומבי מס' 2020/50 שיפוץ בניין העיריה קומת קרקע-חוברת המכרז
מכרז פומבי מס' 2020/50 שיפוץ בניין העיריה קומת קרקע- כתב כמויות
מכרז פומבי מס' 2020/50 שיפוץ בניין העיריה קומת קרקע-תוכניות
מכרז פומבי מס' 2020/35 שילוט הכוון ברחבי העיר - חוברת המכרז
מכרז פומבי מס' 2020/35 שילוט הכוון ברחבי העיר - מפרט
מכרז פומבי מס' 2020/35 שילוט הכוון ברחבי העיר
שאלות למכרז 28/2020 בית ספר הדר