החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

מכרזים החברה הכלכלית

שאלות הבהרה עבור מכרזים יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח לכתובת הדוא"ל: 

Projects@sderotec.co.il

מכרז פומבי 29/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 29/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מפרטים

תוכניות

מכרז פומבי 41/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 41/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 43/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 43/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תחשיב שטחים

תוכניות

מכרז פומבי 42/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 42/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי 40/2021

תאריך סיום מכרז: 04/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 40/2021

חוברת מכרז

מכרז פומבי 19/2021

תאריך סיום מכרז: 19/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 19/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 35/2021

תאריך סיום מכרז: 19/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 35/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי 34/2021

תאריך סיום מכרז: 19/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 34/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 31/2021

תאריך סיום מכרז: 13/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 31/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 39/2021

תאריך סיום מכרז: 13/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 39/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז: 05/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 38/2021

תאריך סיום מכרז: 05/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 38/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 33/2021

תאריך סיום מכרז: 05/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 33/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות+ פרטים+ מפרטים

מכרז פומבי 37/2021

תאריך סיום מכרז: 23/08/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 37/2021

חוברת מכרז

תוכניות

שאלות הבהרה

נספח ביטוח

שאלת הבהרה דחיית המכרז

תשובות שאלות הבהרה 2

מכרז פומבי 26/2021

תאריך סיום מכרז: 02/08/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 26/2021

חוברת מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

דחיית מועד הגשה

מכרז פומבי 11/2021

תאריך סיום מכרז: 19/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 11/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 32/2021

תאריך סיום מכרז: 19/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 32/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תשובות לשאלות הברה

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי קול קורא מס' 2021/1

קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' קול קורא מס' 2021/1

קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון

קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון

להורדה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 23/2021

תאריך סיום מכרז: 12/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 23/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

פרסום

תוכניות

תוכניות

סיור קבלנים

כתב כמויות מעודכן

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 28/2021

תאריך סיום מכרז: 05/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 28/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 27/2021

תאריך סיום מכרז: 05/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 27/2021

חוברת מכרז 27/2021

כתב כמויות 27/2021

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 20/2021

תאריך סיום מכרז: 05/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2021

כתב כמויות

מכרז 25/2021

מכרז פומבי 30/2021

תאריך סיום מכרז: 28/06/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 30/2021

מרכז שיפוץ משחקייה בשדרות

מכרז שיפוץ משחקייה

כתב כמויות שיפוץ משחקייה בשדרות

מכרז פומבי 20/2021

תאריך סיום מכרז: 21/06/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2021

כתב כמויות

כתב כמויות

הדמיות והעמדה

הדמיות

תוכניות

תכניות

מכרז 20/21 שיפוץ מקווה ניר עם

מכרז שיפוץ מקווה ניר עם 20/21

מכרז פומבי מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול בשדרות

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול בשדרות

מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול

מסמכי המכרז

מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול

כתב כמויות