החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

מכרזים החברה הכלכלית

שאלות הבהרה עבור מכרזים יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח לכתובת הדוא"ל: 

Projects@sderotec.co.il

מכרז פומבי 25/2022

תאריך סיום מכרז: 11/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 25/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

מכרז פומבי 20/2022

תאריך סיום מכרז: 18/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

הדמיות

הדמיות

מכרז פומבי 10/2022

תאריך סיום מכרז: 11/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 10/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

אדריכלות

תוכניות

איטום

תוכניות

בטיחות

תוכניות

גג ירוק

תוכניות

חשמל

תוכניות

מטבח

תוכניות

מיזוג אוויר

תוכניות

פיתוח

תוכניות

קונסטרוקציה

תוכניות

תברואה

תחשיבי שטחים

תחשיבי שטחים

מפרטים

מפרטים

מכרז פומבי 16/2022

תאריך סיום מכרז: 11/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 16/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

תוכניות

אדריכלות

רשימות אלומיניום

רשימות אלומיניום

מסגרות

מסגרות

רשימות נגרות

רשימות נגרות

אינסטלציה

אינסטלציה

אקוסטיקה

אקוסטיקה

חשמל

חשמל

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

מטבח

מטבח

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 29/2022

תאריך סיום מכרז: 11/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 29/2022

חוברת המכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות בינוי

תוכניות בינוי

תוכניות פיתוח

תוכניות פיתוח

ניקוז

ניקוז

ביוב

ביוב

חשמל

חשמל

דוחות קרקע

דוחות קרקע

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 24/22

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 24/22

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

מפרט טכני מיוחד

מפרט טכני מיוחד

פרט מעקה

פרט מעקה

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 11/2022

תאריך סיום מכרז: 20/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 11/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 22/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 22/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מפרט מידוף

מפרט מידוף

תמונות דגמים להמחשה

תמונות דגמים להמחשה

מכרז פומבי 17/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 17/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות פיתוח

חוברת תוכניות

חוברת תוכניות

חוברת מפרטים

חוברת מפרטים

רשימות ופרטים

רשימות ופרטים

מפרטי יצרן

מפרטי יצרן

מכרז פומבי 21/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 21/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 19/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 19/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 03/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 03/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

מכרז פומבי 02/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 02/2022

חוברת מכרז

כתב כמוית

מכרז פומבי 07/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 07/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכנית פיתוח

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 13/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 13/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

מפרט טכני

תוכנית

מכרז פומבי 12/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 12/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 14/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 14/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 01/2022

תאריך סיום מכרז: 04/04/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 01/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתבי כמויות

כתב כמויות לדוגמא

מכרז פומבי 04/2022

תאריך סיום מכרז: 04/04/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 04/2022

חוברת המכרז

חוברת מכרז 04/2022

מכרז פומבי 09/2022

תאריך סיום מכרז: 28/03/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 09/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

מכרז פומבי 05/2022

תאריך סיום מכרז: 14/03/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 05/2022

חוברת מכרז

חבורת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

טופס שאלות הבהרה

שאלות הבהרה 2

מכרז פומבי 06/2022

תאריך סיום מכרז: 07/03/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 06/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 54/2021

תאריך סיום מכרז: 21/02/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 54/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 50/2022

תאריך סיום מכרז: 24/02/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 50/2022

מכרז

תסריט

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז: 28/02/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 46/2021

תאריך סיום מכרז: 07/02/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 46/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 47/2021- חוזר

תאריך סיום מכרז: 07/02/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 47/2021- חוזר

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 2021/56

מכרז פומבי מס' 2021/56 תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתחם באולינג במתחם המשחקייה בשדרות

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' מכרז פומבי מס' 2021/56

מכרז פומבי מס' 2021/56 תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתחם באולינג במתחם המשחקייה בשדרות

חוברת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הארכה של ההגשה

מכרז פומבי 02/2022

תאריך סיום מכרז: 31/01/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 02/2022

חוברת מכרז

הארכת הגשה

מכרז פומבי 60/2021

תאריך סיום מכרז: 24/01/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 60/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

ערבות מתוקנת- הבהרה

מכרז פומבי 44/2021

תאריך סיום מכרז: 10/01/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 44/2021

חוברת מכרז

תוכניות

מכרז פומבי 58/2021

תאריך סיום מכרז: 10/01/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 58/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 57/2021

תאריך סיום מכרז: 10/01/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 57/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי 48/2021

תאריך סיום מכרז: 02/12/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 48/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי 24/2021

תאריך סיום מכרז: 02/12/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 24/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 51/2021

תאריך סיום מכרז: 02/12/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 51/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 50/2021

תאריך סיום מכרז: 31/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 50/2021

חוברת מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

תסריט

מכרז פומבי 22/2021

תאריך סיום מכרז: 02/12/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 22/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי 45/2021

תאריך סיום מכרז: 18/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 45/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 29/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 29/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מפרטים

תוכניות

פרוטוקול סיור קבלנים

שאלות הבהרה- דחיית מועד הגשה

כתב כמויות אקסל

שאלות הבהרה- ערבות

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה 4

מכרז פומבי 41/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 41/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 43/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 43/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תחשיב שטחים

תוכניות

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 42/2021

תאריך סיום מכרז: 11/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 42/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי 40/2021

תאריך סיום מכרז: 04/10/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 40/2021

חוברת מכרז

מכרז פומבי 19/2021

תאריך סיום מכרז: 19/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 19/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 35/2021

תאריך סיום מכרז: 19/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 35/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי 34/2021

תאריך סיום מכרז: 19/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 34/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 31/2021

תאריך סיום מכרז: 13/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 31/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 39/2021

תאריך סיום מכרז: 13/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 39/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז: 05/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 38/2021

תאריך סיום מכרז: 05/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 38/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 33/2021

תאריך סיום מכרז: 05/09/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 33/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות+ פרטים+ מפרטים

מכרז פומבי 37/2021

תאריך סיום מכרז: 23/08/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 37/2021

חוברת מכרז

תוכניות

שאלות הבהרה

נספח ביטוח

שאלת הבהרה דחיית המכרז

תשובות שאלות הבהרה 2

מכרז פומבי 11/2021

תאריך סיום מכרז: 19/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 11/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 32/2021

תאריך סיום מכרז: 19/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 32/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

תשובות לשאלות הברה

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי קול קורא מס' 2021/1

קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' קול קורא מס' 2021/1

קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון

קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון

להורדה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 23/2021

תאריך סיום מכרז: 12/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 23/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

פרסום

תוכניות

תוכניות

סיור קבלנים

כתב כמויות מעודכן

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 28/2021

תאריך סיום מכרז: 05/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 28/2021

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 27/2021

תאריך סיום מכרז: 05/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 27/2021

חוברת מכרז 27/2021

כתב כמויות 27/2021

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 20/2021

תאריך סיום מכרז: 05/07/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2021

כתב כמויות

מכרז 25/2021

מכרז פומבי 30/2021

תאריך סיום מכרז: 28/06/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 30/2021

מרכז שיפוץ משחקייה בשדרות

מכרז שיפוץ משחקייה

כתב כמויות שיפוץ משחקייה בשדרות

מכרז פומבי 20/2021

תאריך סיום מכרז: 21/06/2021

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2021

כתב כמויות

כתב כמויות

הדמיות והעמדה

הדמיות

תוכניות

תכניות

מכרז 20/21 שיפוץ מקווה ניר עם

מכרז שיפוץ מקווה ניר עם 20/21

מכרז פומבי מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול בשדרות

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול בשדרות

מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול

מסמכי המכרז

מרכז 17/2021 מבנה מוגן נוה אשכול

כתב כמויות