מכתב להורי כיתות א'

מכתב להורי כיתות א' - אגף חינוך שדרות