מנהל/ת מחלקת הכנסות

מנהל/ת מחלקת הכנסות

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: פומבי

תיאור התפקיד:

 • סיוע בגיבוש מדיניות הכנסות של העירייה
 • הוצאה לפועל של מדיניות הרשות המקומית בתחום הגביה
 • אחריות על כל מערך החיוב, הגביה והאכיפה של העירייה
 • ניהול מערך הגבייה המנהלי והמשפטי (באמצעות מיקור חוץ) ובכלל זה: קביעת רשומות ארנונה לנישומים,  גביית תשלומי חובה מתושבים ועסקים, עדכון זכאויות להנחה בארנונה, קבלת בקשות הנחה, בדיקתם, ועדכון ההחלטות, הפקת אישורי עירייה לרישום זכויות בנכס
 • הכוונה ופיקוח על תכנית העבודה של מחלקת הגביה ועל מימוש יעדי הגבייה השנתיים
 • פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה באכיפת הגביה, טיפול בחייבים, ואישור פעולות אכיפה מנהליות, ביצוע אכיפת גביה לחייבים.
 • ריכוז עבודת ועדת הנחות ארנונה ופיקוח ובקרה על הנחות בארנונה
 • אחריות על המערך הכספי של היטלים והשבחות בממשק עם אגף הנדסה
 • ניהול  הגביה בתחום המים:  סיוע בגיבוש מדיניות, ניהול ובקרת הגבייה
 • ניהול ובקרה על תחום קולות קוראים – דיווח ומימוש הכנסות
 • בקרה על הכנסותיה העצמיות של העיריה – עריכת דו"חות תקופתיים וניתוח מגמות בתחום ההכנסות, בניית דוחות פעילות ומאזנים, ניתוח דוחות וכתיבת המלצות
 • איתור יוזמות להרחבת הכנסות העירייה והתייעלות בהוצאות
 • איתור כלים חדשניים טכנולוגיים ושיפור בתהליכי העבודה במערך ההכנסות
 • מעקב ובקרה על צריכת משאבים רשותיים וחיסכון בהוצאות הרשות בתחום מים, חשמל, תקשורת
 • הנחיה ופיקוח על מתן השירות במחלקה לרבות ייזום ויישום של שיטות מתקדמות למתן שירות יעיל ואיכותי לקהל הפונים
 •  מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

תנאי סף:

ידע והשכלה:

בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רו"ח בתוקף.

ניסיון מקצועי:

ארבע  שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

כישורים נדרשים:

 • יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות
 • יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה
 • עצמאות, יכולת ניתוח ודיוק
 • שליטה בסביבת עבודה דיגיטלית
 • ידע וניסיון בתוכנות office.

דרגת המשרה ודירוגה:  מנהל מחלקה, 39-41 בדירוג המח"ר.

כפיפות: לגזבר העירייה.

 

ייתכן ותתקיים ועדת סינון למועמדים / מבחני התאמה

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה, קורות חיים, תעודות, המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

עד לתאריך ה- 6/2/22.  

ההגשה תתבצע דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.

אישור העסקת עובדי מחלקת גביה
אמות מידה לשירות בעיריית שדדרות