עדכון לתושבים 16.9.2020

על פי החלטת הממשלה, החל ממחר, יום חמישי, 17.9.20, ועד ל-.11.10.20 (כולל) – תושבת מערכת החינוך בכל הארץ, כולל בשדרות.
לצד מגבלות אלו נקבעו פעילויות חינוך בהן תותר המשך הפעילות:

● מסגרות החינוך המיוחד.
● פנימיות.
● מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדם עובדים חיוניים עד גיל 12 ומקומות המשמשים מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים.
● מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון.
● מרכזי נוער יישובי לנוער בסיכון.
● פעילות בתי ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ובסיכון.
● פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט.
● פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה הסעות.
● מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים.
● פעילות מתנדבים למתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים.
● שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.
● פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב-מקצועיים לפי חוק חינוך מיוחד.
● שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד.
● פעולות של קצין ביקור סדיר , פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות לרבות הפעלת מתנדבים.
● פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון.
● פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.
הסעות יהיו גם לתלמידי החינוך המיוחד הלומדים מחוץ לעיר.

בברכה,
עיריית שדרות