Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
שירותים
מהירים
תושבים יקרים, בשל תחלואת הקורונה וההתקהלות הנוצרת בשוק העירוני בניגוד להנחיות, החליטה… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 9/7/20, 16:10 משרד הבריאות מעדכן על חולה מאומת ששהה… קרא עוד
לציבור מטופלי האגף לשירותים חברתיים, הבוקר נכנסה לתוקפה שביתת העובדים הסוציאליים שהוכרזה… קרא עוד
ההודעה המעודכנת- תקנות קורונה  (נמצאת באתר משרד רוה"מ): הממשלה אישרה במשאל טלפוני… קרא עוד
תושבים יקרים שימו ❤ משרד הבריאות מעדכן על חולה מאומת שנסע בקו אוטובוס… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 28/6/30, 20:50 משרד הבריאות מעדכן על נוסע מאומת נסע… קרא עוד
ביממה האחרונה רצה הודעת וואטסאפ על מקומות כביכול בשדרות בהם שהו חולי… קרא עוד
מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 24.6 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח'… קרא עוד
ישיבת מליאה צו ארנונה 2020 תתקיים ביום רביעי 1.7.20 בשעה 19:00, מתנ"ס… קרא עוד

יחידות העירייה

לשכת ראש העיר
לשכת סגן ראש העיר – אלעד קלימי
לשכת סגנית ראש העיר –חוה נחשונוב
לשכת מנכ"ל
אגף החינוך
אגף הנדסה ותשתיות
אגף מינהל כספים (גזברות, רכש, תקציבים וביטוח)
אגף שירות לתושב
אגף שירותים חברתיים
אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)
אגף משאבי אנוש (כוח אדם)
אגף העורף
המחלקה המשפטית
מבקרת העירייה
מחלקת קליטה
מחלקת תעשייה ועסקים
מחלקת ביטחון
מוקד מידע ושירות לתושב
אגף אירועים וספורט
מחלקת הגביה
דוברות וחופש מידע
מחלקה וטרינרית
מבנה ארגוני של הרשות
Skip to content