Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
שירותים
מהירים
תושבים יקרים, להלן מועדי ומיקומי בדיקות הקורונה לשבוע זה: קופ"ח "מאוחדת" -… קרא עוד
עיריית שדרות, בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון ובסיוע המשרד להגנת… קרא עוד
תושבים יקרים ערב טוב, אנו מזכירים כי על-אף הקלות המדינה על הסגר,… קרא עוד
ישיבת מליאה מן המניין מס' 8/20 תתקיים ביום רביעי בתאריך 21.10.2020 בשעה… קרא עוד
תושבים יקרים, שבוע טוב. גם השבוע אנו מזמינים אתכם לבצע בדיקות קורונה… קרא עוד
תושבים יקרים שבוע טוב ומועדים לשמחה. גם בימי חול המועד יתקיימו בדיקות… קרא עוד
תושבים יקרים, לידיעתכם, בשל עבודות החלפת תשתיות ואספלט ברחוב הדגל, הרחוב ייסגר… קרא עוד
תושבים יקרים, קופת חולים לאומית ממשיכה להפעיל בדיקות קורונה מיום שני ועד… קרא עוד
בעת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו ולפעול על… קרא עוד

יחידות העירייה

לשכת ראש העיר
לשכת סגן ראש העיר – אלעד קלימי
לשכת סגנית ראש העיר –חוה נחשונוב
לשכת מנכ"ל
אגף החינוך
אגף הנדסה ותשתיות
אגף מינהל כספים (גזברות, רכש, תקציבים וביטוח)
אגף שירות לתושב
אגף שירותים חברתיים
אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)
אגף משאבי אנוש (כוח אדם)
אגף העורף
המחלקה המשפטית
מבקרת העירייה
מחלקת קליטה
מחלקת תעשייה ועסקים
מחלקת ביטחון
מוקד מידע ושירות לתושב
אגף אירועים וספורט
מחלקת הגביה
דוברות וחופש מידע
מחלקה וטרינרית
מבנה ארגוני של הרשות
נגישות