דוברות וחופש מידע

מחלקת דוברות וחופש המידע שמה לה למטרה לתת דגש משמעותי על הקשר שבין התושב לעירייה

תוך מתן אוזן קשבת לצרכי התושבים ועדכון שוטף על הנעשה בעיר בשיתוף ובשקיפות.

המחלקה מאגד את פעילות העירייה במרחב הדיגיטלי לרבות האתר העירוני, עמוד הפייסבוק העירוני ,

קבוצות הוואטסאפ השכונתיות ועוד. בחזית הקשר עם התושב עומד המוקד העירוני אשר שם לו למטרה לתת טיפול יעיל בטווחי זמן קצרים.

להגשת בקשת חופש מידע באמצעות  טופס דיגיטלי , לחץ כאן.