אגף החינוך

אגף החינוך בעיריית שדרות דואג לאפשר לכל תלמיד, מגן הילדים ועד התיכון, להביא לידי ביטוי את יכולותיו ואת כישוריו באופן מיטבי.

בשדרות מובילים מצוינות בתחומים רבים, בהם: פיתוח והעצמה של סגלי החינוך וההוראה, הכשרת מנהלים, הישגים לימודיים, מעורבות חברתית

וראייה פרטנית של כל אחד ואחת. זאת מתוך אמונה שאקלים מיטבי וערכים נכונים מספקים מצע להתפתחות ולהצלחה.

אגף החינוך, על מחלקותיו השונות ובשיתוף עם המפקחים, בנה תכנית עבודה המביאה לידי ביטוי את החזון ואת היעדים של מערכת החינוך העירונית.

העיר שדרות צברה ידע רב ובנתה מסורת רבת שנים. יחד עם זאת, מערכת החינוך חייבת להמשיך להתחדש ולהשקיע, על מנת לצמוח ולהטמיע שיטות חדשניות במטרה להוות את חוד החנית.

 

לפרטי קשר עם מחלקות באגף החינוך- יש ללחוץ על המחלקה המבוקשת:

הנהלת אגף חינוך
מחלקת הקדם יסודי
שירות פסיכולוגי חינוכי
חינוך מיוחד
יחידת ביקור סדיר