לשכת מנכ"ל

לשכת המנכ"ל אמונה על כל אגפי ומחלקות העירייה.