האגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית, שיעודה הוא מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לשם קידום רווחתם של תושבי העיר –

מתינוק ועד קשיש, תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים ו/או חברתיים.

האגף נותן מענה רחב לאוכלוסיות שונות ומגוונות בהתאם לשינויים שחלו בסביבה ובקהילה, שהובילו להרחבת סל השירותים החברתיים לתושב

למערכת זימון תורים לאגף שירותים חברתיים לחצו כאן.

ניתן לשלוח בקשה לפתיחת תיק בלחיצת כפתור, כאן. 

נוהל קליטת פונה לאגף שירותים חברתיים (פתיחת תיק)

  1. פונה המגיע לאגף הרווחה, ומבקש להסתייע בשירותים הניתנים באגף , נרשם ע"י מזכירת האגף. המזכירה מפנה את הטלפון שלו לעו"ס אינטיק.
  2. עו"ס אינטיק – אחראית על כל תהליך הריאיון הראשוני וההחלטה על פתיחת התיק – תזמן את הפונה אליה לשיחת אינטיק ראשונה.
  3. העו"ס תבהיר לו להביא עמו את כל המסמכים הנדרשים על מנת לקבל החלטה בדבר פתיחת התיק.
  4. לאחר קיום שיחת אינטיק , תתקיים וועדה בהשתתפות העו"ס, וראש צוות , אשר ידונו במכלול הבעיות שהעלה הפונה. במכלול השיקולים המקצועיים שיילקחו בחשבון : קיום ילדים בסיכון, סיכוי לשינוי באמצעות תוכנית טיפול , וכד.
  5. לאחר קבלת החלטה על פתיחת התיק תעביר עו"ס אינטיק מכתב ותודיעה טלפונית לפונה על ההחלטה. וכן תעדכן אותו  מי העו"ס המטפל בו, ומהם שעות הקבלה שלו.
  6. באם הוחלט לא לפתוח לפונה תיק , הוא יקבל מכתב תשובה עם הפניה לוועדת ערר מחוזית. שם הוא יכול לטעון כנגד החלטה זו
  7.  העו"ס המקבל יקבל את כל החומר הקשור לפונה. ראש הצוות של  העו"ס יקבל העתק ממכתב התשובה לפונה.
  8. שיטת העבודה באגף שלנו היא חלוקה גאוגרפיית. שיבוץ הפונה לעו"ס יעשה על פי קריטריון זה.
  9. במידה  ולפונה יש קשר אישי ( גרים בשכנות , קרובי משפחה וכד) ואו היה לו רקע קודם שלילי עם עו"ס האזור והוא מבקש להחליף עו"ס , הוועדה תשקול את מכלול השקולים המקצועיים , ותחליט לשנות  לו עו"ס או לא . הוועדה תשקול את מכלול השיקולים המקצועיים בעניין.
  10. מעבר  לאמור לעיל  כל מקרה ידון לגופו של עניין, ובהתאם לשיקולים מקצועיים ושיקולי המערכת.

 

ליצירת קשר עם עובדי האגף:

הנהלה:

מנהל האגף –  זו'לטי עידו   08-6620301  [email protected]

סגן מנהל אגף-  לוי יגאל    08-6620299 [email protected]

חשבת אגף – רפאלי זהבה  08-6620298 [email protected]

מינהל וזכאות- אברג'יל אירית 08-6620315  [email protected]

מינהל וזכאות- הירשפלד נעמי 08-6620314  [email protected]

 

עובדים סוציאליים- כללי:

עו"ס משפחה – שיראל ברשטיין  [email protected]  08-6620319

 ראש צוות  – מזל בלאי   [email protected]      08-6620323

 נווה אשכול – מירב חדד  [email protected]    08-6620318

נאות הדקל –    נעמי זולברג    [email protected]  08-6620308

קסדור בן גוריון החדשה (הכלניות )– נעה טרביס  [email protected]  08-6620311

מ3 – אילנית לוי     [email protected]   08-6620303

הנביאים (אתר החירום)– תמרה שמילוב    [email protected]   08-6620313

פניות בנושא מוגבליות– דפנה לוי      [email protected]   08-6620286

ניר עם, רמב"ם, הפלמ"ח, נאות אביב   ליהי ווסר      [email protected]   08-66203312

פניות בנושא התמכרות– יענה ששון 08-9730915   [email protected]

 עו"ס נערות  ( קסדור , הוורד, אתר חירום, בריכה) – עדן ליברטי  [email protected]  08-6620292

 עו"ס נערות (נווה אשכול , מ' 3, ני עם)– שיר   [email protected]  08-6620324

עו"ס  (קסדור, נווה אשכול, יערה, בריכה, יגאל אלון)– איילת כהן    [email protected]    08-6620321

עו"ס (מ' 3, ניר עם, אתר חירום, מייסדים)– מיטל שלמה  [email protected]  08-6620306

נושמים יו"ר ועדות  – קרן רועי          [email protected] 08-6620328

עו"ס מיפגש – טלי בן דוד     [email protected]  08-6620306

 עו"ס פנימה– שונית אהרון [email protected]       050-207407

 

עובדים סוציאליים- קשישים:

 מנהלת מדור לקשיש  – אתי סעדון   [email protected]    08-6620304

 עו"ס קשישים–  ישראלה אביטן   [email protected]   08-6620317

עו"ס יחידה למניעת התעללות בקשישים – שוהם מזרחי   [email protected]  08-6620316

עו"ס קשישים – בתאל דאנק 08-6620305 [email protected]

עו"ס קשישים – אחיון חנה 08-6620326    [email protected]

 

 

יחידה קהילתית: 

תפקיד

משפחה

שם

טלפון

מנהל היחידה חי אבנר 08-6620297
רכזת תעסוקה אסולין לינוי 08-6620296
עובדת שכונתית בן קסוס מזל 08-6620295
עובד קהילתי גנטו גבי 08-6620294
עו"ס קהילתית סלומון ספרה 08-6620297
רכז חירום פיגלמן שי 08-6620295
עו"ס יתד- עו"ס צעירים מגיל 21 רחימוב יוסף 08-6620293
עו"ס ניצוץ-חיילים יפרח שוש 08-6620260
מתאמת בריאות עירונית שוהם שרון 052-6351255

 

'בעצמי' תוכנית עסוקה