האגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית, שיעודה הוא מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לשם קידום רווחתם של תושבי העיר –

מתינוק ועד קשיש, תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים ו/או חברתיים.

האגף נותן מענה רחב לאוכלוסיות שונות ומגוונות בהתאם לשינויים שחלו בסביבה ובקהילה, שהובילו להרחבת סל השירותים החברתיים לתושב

למערכת זימון תורים לאגף שירותים חברתיים לחצו כאן.

ניתן לשלוח בקשה לפתיחת תיק בלחיצת כפתור, כאן. 

נוהל קליטת פונה לאגף שירותים חברתיים (פתיחת תיק)

  1. פונה המגיע לאגף הרווחה, ומבקש להסתייע בשירותים הניתנים באגף , נרשם ע"י מזכירת האגף. המזכירה מפנה את הטלפון שלו לעו"ס אינטיק.
  2. עו"ס אינטיק – אחראית על כל תהליך הריאיון הראשוני וההחלטה על פתיחת התיק – תזמן את הפונה אליה לשיחת אינטיק ראשונה.
  3. העו"ס תבהיר לו להביא עמו את כל המסמכים הנדרשים על מנת לקבל החלטה בדבר פתיחת התיק.
  4. לאחר קיום שיחת אינטיק , תתקיים וועדה בהשתתפות העו"ס, וראש צוות , אשר ידונו במכלול הבעיות שהעלה הפונה. במכלול השיקולים המקצועיים שיילקחו בחשבון : קיום ילדים בסיכון, סיכוי לשינוי באמצעות תוכנית טיפול , וכד.
  5. לאחר קבלת החלטה על פתיחת התיק תעביר עו"ס אינטיק מכתב ותודיעה טלפונית לפונה על ההחלטה. וכן תעדכן אותו  מי העו"ס המטפל בו, ומהם שעות הקבלה שלו.
  6. באם הוחלט לא לפתוח לפונה תיק , הוא יקבל מכתב תשובה עם הפניה לוועדת ערר מחוזית. שם הוא יכול לטעון כנגד החלטה זו
  7.  העו"ס המקבל יקבל את כל החומר הקשור לפונה. ראש הצוות של  העו"ס יקבל העתק ממכתב התשובה לפונה.
  8. שיטת העבודה באגף שלנו היא חלוקה גאוגרפיית. שיבוץ הפונה לעו"ס יעשה על פי קריטריון זה.
  9. במידה  ולפונה יש קשר אישי ( גרים בשכנות , קרובי משפחה וכד) ואו היה לו רקע קודם שלילי עם עו"ס האזור והוא מבקש להחליף עו"ס , הוועדה תשקול את מכלול השקולים המקצועיים , ותחליט לשנות  לו עו"ס או לא . הוועדה תשקול את מכלול השיקולים המקצועיים בעניין.
  10. מעבר  לאמור לעיל  כל מקרה ידון לגופו של עניין, ובהתאם לשיקולים מקצועיים ושיקולי המערכת.

 

ליצירת קשר עם עובדי האגף:

הנהלה:

מנהל האגף –  זו'לטי עידו   08-6620301  idoz@sederot.muni.il

סגן מנהל אגף-  לוי יגאל    08-6620299 ygall@sederot.muni.il

חשבת אגף – רפאלי זהבה  08-6620298 zehavar@sederot.muni.il

מינהל וזכאות- אברג'יל אירית 08-6620315  irita@sederot.muni.il

מינהל וזכאות- הירשפלד נעמי 08-6620314  naomih@sederot.muni.il

 

עובדים סוציאליים- כללי:

 ראש צוות – לירון באום    lironb@sederot.muni.il   08-6620319

 ראש צוות  – מזל בלאי   mazalb@sederot.muni.il      08-6620323

 נווה אשכול – מירב חדד  meravh@sederot.muni.il    08-6620318

נאות הדקל –    נעמי זולברג    naomiz@sederot.muni.il  08-6620308

קסדור בן גוריון החדשה (הכלניות )– נעה טרביס  noat@sederot.muni.il  08-6620311

מ3 – אילנית לוי     ilanitl@sederot.muni.il   08-6620303

הנביאים (אתר החירום)– תמרה שמילוב    tamaras@sederot.muni.il   08-6620313

פניות בנושא מוגבליות– דפנה לוי      dafnal@sederot.muni.il   08-6620286

ניר עם, רמב"ם, הפלמ"ח, נאות אביב   ליהי ווסר      lihiw@sederot.muni.il   08-66203312

פניות בנושא התמכרות– יענה ששון 08-9730915   yaanas@sederot.muni.il

 עו"ס נערות  ( קסדור , הוורד, אתר חירום, בריכה) – עדן ליברטי  edenl@sederot.muni.il  08-6620292

 עו"ס נערות (נווה אשכול , מ' 3, ני עם)– שיר   shira@sederot.muni.il  08-6620324

עו"ס  (קסדור, נווה אשכול, יערה, בריכה, יגאל אלון)– איילת כהן    ayeletr@sederot.muni.il    08-6620321

עו"ס (מ' 3, ניר עם, אתר חירום, מייסדים)– מיטל שלמה  meitals@sederot.muni.il  08-6620306

נושמים יו"ר ועדות  – קרן רועי          kerenr@sederot.muni.il 08-6620328

עו"ס מיפגש – טלי בן דוד     talibd@sederot.muni.il  08-6620306

 עו"ס פנימה– שונית אהרון shunita@sederot.muni.il       050-207407

 

עובדים סוציאליים- קשישים:

 מנהלת מדור לקשיש  – אתי סעדון   etis@sederot.muni.il    08-6620304

 עו"ס קשישים–  ישראלה אביטן   israelaa@sederot.mun.il   08-6620317

עו"ס יחידה למניעת התעללות בקשישים – שוהם מזרחי   shohamm@sederot.muni.il  08-6620316

עו"ס קשישים – בתאל דאנק 08-6620305 bateld@sederot.muni.il

עו"ס קשישים – אחיון חנה 08-6620326    chanao@sederot.muni.il

 

 

יחידה קהילתית: 

תפקיד

משפחה

שם

טלפון

מנהל היחידה חי אבנר 08-6620297
רכזת תעסוקה אסולין לינוי 08-6620296
עובדת שכונתית בן קסוס מזל 08-6620295
עובד קהילתי גנטו גבי 08-6620294
עו"ס קהילתית סלומון ספרה 08-6620297
רכז חירום פיגלמן שי 08-6620295
עו"ס יתד- עו"ס צעירים מגיל 21 רחימוב יוסף 08-6620293
עו"ס ניצוץ-חיילים יפרח שוש 08-6620260
רכזת התנדבות עוזרי עדינה 052-4653798
מתאמת בריאות עירונית שוהם שרון 052-6351255

 

'בעצמי' תוכנית עסוקה