הצעות מחיר ומכירות

עיריית שדרות מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן שירותים בתחומי זהות יהודית.

גופים המעוניינים להשתתף במתן שירות בתחום זה והצעה לשירותים אלו, יש

להיכנס לאתר העירייה לקבלת הטפסים תחת השם :

מכרזים/קולות קוראים – הצעות מחיר בתחום זהות יהודית

 

הצעות יש להגיש עד תאריך 22.5.2022 בשעה 12.00 בתיבת המכרזים בבניין העירייה

בכתובת : רח' ברלב 6 שדרות, קומה ב'.

לשאלות ניתן לפנות לגב' אורית בטל' : 050-4124300.

בקשה להצעת מחיר למכירת רכב פרסום שני
בקשה להצעות מחיר בתחום זהות יהודית
מכירת ציוד מחיזוריות – עיריית שדרות