פרויקטים

מכרזי פרוייקטים של העירייה
מכרזי פרוייקטים החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
מכרזי פרוייקטים הקרן לפיתוח שדרות
התקשרויות עיריית שדרות באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ