מכרזים כללים של העירייה (פרויקטים)

שלום וברכה,

לכל שאלה בנושא מכרזי פרויקטים של עיריית שדרות, עדכון בנושא תוצאות מכרזים והגשת ערר ניתן לפנות למחלקת רכש :

לגב' טובה מלכה- רכזת וועדות העירייה  טל' 6620227 – 08 | פקס 08-6620227  [email protected] 

מסמכי המכרזים הכללים בתחתית העמוד- יש לגלול מטה. 

 

לרכישת מסמכי מכרז מצורף קישור, יש לשים לב לבחירת המכרז הנכון אליו המציע מעוניין להגיש הצעתו: 

https://tiktoshavnewbeta.eprsys.co.il/random-payments?muni=1710&type=2&id=81

 

הודעה על כוונת עיריית שדרות לביצוע התקשרות בפטור ממכרז

עיריית שדרות (להלן: "העירייה") בוחנת אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז עם העמותה להתפתחות הילד שער הנגב שדרות למתן שירותי קלינאות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגיות התפתחותיות ועובדות סוציאליות אשר נותנות מענה למצב של שגרת חרום בו שוררת העיר שדרות, זאת בהתאם להוראת סעיף 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987.

בהתאם לאמור, העירייה פונה בזאת לכל המעוניין להביא לידיעתה מידע אודות קיומו של גוף נוסף המסוגל לספק את השרות הנ"ל, מלבד העמותה הנזכרת לעיל.

 פרטים אודות ההתקשרות ואופן מסירת המידע: ניתן למצא באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.e-sderot.org.il

 מועד אחרון למסירת מידע: המידע יימסר ע"ג טופס ייעודי שפורסם באתר העירייה על ידי הודעת דוא"ל  הממוען לגב' רעות עזרא לכתובת: [email protected] זאת לא יאוחר מיום 27.9.2023 עד השעה 12:00.

ככל ויימצא גוף נוסף היכול לספק שרות זה, תפעל העירייה על פי האפשרויות העומדות לפניה על פי חוק.

 

הודעה על כוונת עיריית שדרות לביצוע התקשרות בפטור ממכרז 9.23
הודעה על מכרזים 9-11.23
מכרז 15/23- למתן שירותי תחזוקה, תיקון ופיתוח של אלמנטים ממתכת (מסגרות) בעיר שדרות
מכרז 13/23- למתן שירותי תחזוקה, תיקון ופיתוח של אלמנטים ממתכת (מסגרות) בעיר שדרות
מכרז פומבי מספר 14/23- מתן שירותי ארכיב לעיריית שדרות
מכרז 23\11 - קופת חולים בשכונת נאות שקמה מסמך א'
מכרז 23\11 - קופת חולים בשכונת נאות שקמה מסמך ב'
מענה לשאלות הבהרה למכרז 23\11
מכרז 23\10 - קופת חולים שדרות בפארק מסמך א
מכרז 23\10- קופת חולים שדרות בפארק מסמך ב'
מענה לשאלות הבהרה למכרז 23\10
מכרז 23\9 - מרכז רפואי כלניות מסמך א'
מכרז 23\9 - מרכז כלניות מסמך ב'
מענה לשאלות הבהרה למכרז 23\9
חוזה ניהול משכ"ל
הודעה על ספק יחיד - היפ הופ
הודעה על כוונת עיריית שדרות לביצוע התקשרות בפטור ממכרז