הקלטות ישיבות מליאה

הקלטה ישיבת מליאה שלא מן המניין 22\7
הקלטת ישיבת מליאה 21\4 מיום 13.10.21
הקלטת ישיבת מליאה מיום 15/1/2020
הקלטת ישיבת מליאה מיום 25/12/2019
הקלטת ישיבת מליאה מיום 18/12/19
הקלטת מליאה מיום 20.11.2019
הקלטת מליאה מיום 23.10.2019
הקלטת מליאה מיום 4.9.2019
המשך הקלטת מליאה מיום 3.7.2019
הקלטת מליאה מיום 3.7.2019
הקלטת מליאה מיום 19.6.2019
הקלטת מליאה מיום 1.5.2019
הקלטת מליאה מיום 10.4.2019
הקלטת מליאה מיום 20.2.2019
הקלטת מליאה מיום 13.2.2019
הקלטת מליאה מיום 30.1.2019
הקלטת מליאה מיום 26.12.2018
הקלטת מליאה מיום 19.12.2018
הקלטת מליאת מועצת העיר מיום 21.11.2018
הקלטת ישיבת מליאה מס' 11/17 ומליאה מס' 12/17
הקלטת ישיבת מליאה מס' 7/17 מיום 22/8/17
הקלטת ישיבת מליאה 6/17 מיום 25/7/17
הקלטת מליאה 5/17 מיום 20/6/17
הקלטת מליאה 4/17 מיום 23/5/17
הקלטת מליאה מס' 3/17 מיום 28/3/17
הקלטת ישיבת מליאה מס 1/17 וישיבת מליאה 2/17
הקלטת ישיבת מליאה 12/16
הקלטת ישיבת מליאה 11/16
הקלטת ישיבת מליאה 7/16
הקלטת ישיבת מליאה 6/16
הקלטת ישיבת מליאה 5/16
הקלטת ישיבת מליאה 4/16
הקלטת ישיבת מליאה 3/16
הקלטת ישיבת מליאה 2/16 חלק 2
הקלטת ישיבת מליאה 2/16 חלק 1
הקלטת ישיבת מליאה מס 1/16
הקלטת מליאה מס 30/13
הקלטת מליאה מס 29/13
הקלטת מליאה מס 28/13
הקלטת מליאה מ-8-12-10
הקלטת הישיבה-30-11-11
הקלטת הישיבה מ-12-1-11
הקלטת המליאה 10.10.12
הקלטת מליאה 30-5-12
הקלטת מליאה-אישור תקציב
הקלטת המליאה מ-28-1-14
הקלטת הישיבה מ-24-12-14
הקלטת הישיבה 10.6.14
הקלטת הישיבה20-2-13