פרוטוקולים וועדות

פרוטוקול ועדת רשות רישוי מיום 22.3.21
פרוטוקול ועדת רשות רישוי מיום 15.2.21
פרוטוקול ועדת רשות רישוי מיום 18.2.21
פרוטוקול ועדת ישיבת רשות רישוי מיום 13.12.20
פרוטוקול רשות רישוי מיום 9.12.20
פרוטוקול ועדת שניים 13.09.2020
פרוטוקול ועדת שניים מיום 05.08.2020
פרוטוקול ועדת ישיבת רישוי מיום 26.7.2020
פרוטקול ועדת משנה מיום 28.06.2020
פרוטוקול ועדת שניים 21.05.2020
פרוטוקול ועדת שניים 24.02.2020
פרוטוקול ועדת שניים 04.06.2020
פרוטוקול ועדת שניים מיום 07/04/19
פרוטוקול ועדת שניים 26/5/19
פרוטוקול ועדת שניים מיום 7/5/19
פרוטוקול ועדת משנה מיום 16/04/19
פרוטוקול ועדת שניים מיום 28/5/19
פרוטוקול ועדת שניים מיום 18/7/19
פרוטוקול ועדת משנה מיום 26.2.19
פרוטוקול ועדת בניין ערים מיום 19.12.18
פרוטוקול ועדת משנה 04/09/18
ועדת שניים מיום 29/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 31/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 25/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 17/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 28/05/18
פרוטוקול ועדת משנה 30/05/18
פרוטקול ישיבת ועדת שניים 27/05/18
פרוטוקול ישיבת לועדת שניים 02/05/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 26/04/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 18/04/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 16/04/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 06/03/18
פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 27/02/18
פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 17.01.18
פרוטוקול ועדת משנה מתאריך 14/2/17
פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 26.12.17
פרוטוקול ועדת שניים מיום 14/11/17
פרוטוקול ועדת משנה מיום 24.10.17
פרוטוקול ישיבת וועדת שניים מיום 1.10.17
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 22/02/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 21/02/18
פרוטוקול ועדת שניים 5/11/18
פרוטוקול ועדת שניים 11/12/18
פרוטוקול ועדת שניים 29/08/18
פרוטוקול ועדת שניים 05.08.18
פרוטוקול ועדת שניים 17.9.18
פרוטוקול ועדת שניים 5.10.18
פרוטוקול ועדת שניים 25.10.18
פרוטוקול ועדת שניים 3.10.18
פרוטוקול ועדת משנה 26.02.19
פרוטוקול ועדת משנה 15.1.19
פרוטקול ועדת רישוי 19.2.19
פרוטוקול ועדת שניים 29.01.19
פרוטוקול ועדת שניים 18.12.18
פרוטוקול ועדת שניים 06.09.2019
פרוטוקול ועדת שניים 28.5.2019