Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
שירותים
מהירים
תושבים יקרים, קופת חולים לאומית ממשיכה להפעיל בדיקות קורונה מיום שני ועד… קרא עוד
בעת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו ולפעול על… קרא עוד
תושבים יקרים, לידיעתכם, מתחם הבדיקות ב"גיטיס" לא יפעל מחר, יום רביעי, 16/9/20… קרא עוד
שלום רב,  זו השנה השישית שאנו במכללת ספיר עורכים את סקר "ברומטר… קרא עוד
תושבים יקרים, בוקר טוב. בניגוד לדיווחים שונים, מתחם הבדיקות באולם "גיטיס" לא… קרא עוד
תושבים יקרים, להלן עדכון חשוב בנושא בדיקות הקורונה. בעקבות שאלות תושבים בנושא… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 8/9/20, 14:30 ועדת השרים אישרה הבוקר את המלצת משרד… קרא עוד
מחר ומחרתיים זה הזמן שלנו - מגיעים- נבדקים- שומרים על החיים🙏 מתחמי… קרא עוד
משרדי האגף לשירותים חברתיים (רווחה) יהיו סגורים לקבלת קהל בימי ראשון ושני… קרא עוד

פרוטוקולים וועדות

פרוטוקול ועדת שניים מיום 05.08.2020
פרוטוקול ועדת ישיבת רישוי מיום 26.7.2020
פרוטקול ועדת משנה מיום 28.06.2020
פרוטוקול ועדת שניים 21.05.2020
פרוטוקול ועדת שניים 24.02.2020
פרוטוקול ועדת שניים 04.06.2020
פרוטוקול ועדת שניים מיום 07/04/19
פרוטוקול ועדת שניים 26/5/19
פרוטוקול ועדת שניים מיום 7/5/19
פרוטוקול ועדת משנה מיום 16/04/19
פרוטוקול ועדת שניים מיום 28/5/19
פרוטוקול ועדת שניים מיום 18/7/19
פרוטוקול ועדת משנה מיום 26.2.19
פרוטוקול ועדת בניין ערים מיום 19.12.18
פרוטוקול ועדת משנה 04/09/18
ועדת שניים מיום 29/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 31/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 25/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 17/07/18
פרוטוקול ועדת שניים 28/05/18
פרוטוקול ועדת משנה 30/05/18
פרוטקול ישיבת ועדת שניים 27/05/18
פרוטוקול ישיבת לועדת שניים 02/05/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 26/04/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 18/04/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 16/04/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 06/03/18
פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 27/02/18
פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 17.01.18
פרוטוקול ועדת משנה מתאריך 14/2/17
פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 26.12.17
פרוטוקול ועדת שניים מיום 14/11/17
פרוטוקול ועדת משנה מיום 24.10.17
פרוטוקול ישיבת וועדת שניים מיום 1.10.17
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 22/02/18
פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 21/02/18
פרוטוקול ועדת שניים 5/11/18
פרוטוקול ועדת שניים 11/12/18
פרוטוקול ועדת שניים 29/08/18
פרוטוקול ועדת שניים 05.08.18
פרוטוקול ועדת שניים 17.9.18
פרוטוקול ועדת שניים 5.10.18
פרוטוקול ועדת שניים 25.10.18
פרוטוקול ועדת שניים 3.10.18
פרוטוקול ועדת משנה 26.02.19
פרוטוקול ועדת משנה 15.1.19
פרוטקול ועדת רישוי 19.2.19
פרוטוקול ועדת שניים 29.01.19
פרוטוקול ועדת שניים 18.12.18
פרוטוקול ועדת שניים 06.09.2019
פרוטוקול ועדת שניים 28.5.2019
נגישות